Výstava zeleniny a ovoce ve 2. A - říjen 2017

Výstava zeleniny a ovoce ve 2. A - říjen 2017

Výstava zeleniny a ovoce ve 2. A


    V rámci výuky prvouky ve 2. ročníku se žáci učí o zelenině. Učí se ji poznávat a zároveň i rozdělovat do několika skupin podle toho, jaká část se ze zeleniny jí.

     Děti z 2. A měly na hodině prvouky různé druhy zeleniny a rozdělovaly je podle druhů. Měly zeleninu kořenovou, košťálovou, cibulovou i plodovou. Chyběla pouze zelenina listová. Na závěr si žáci k jednotlivým druhům udělali popisky.

    Podobnou výstavku si žáci připravili i později, když se probíralo ovoce. Tentokrát rozdělovali ovoce do skupin podle toho, co má ovoce uvnitř po rozkrojení. Ovoce samozřejmě rozkrajovala paní učitelka. Tentokrát si děti přinesly všechny druhy ovoce: malvice, peckovice i bobule. Zástupcem peckovice byla ale jen pouze jedna švestka.

    Některé ovoce, které se nedostalo na výstavku, nakonec skončilo u dětí v bříšku.

                                                                                                                              Zapsala: Mgr. Havlenová