Výstava "Děti nepřátel Říše" - 29. dubna - 3. května 2013

Výstava "Děti nepřátel Říše" - 29. dubna - 3. května 2013

 V ZŠ Kaznějov vzpomínali na „Děti nepřátel Říše“

 

                  Když byl 27. května 1942 spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, nastalo pro Čechy období teroru. Začalo se pátrat po atentátnících, byly popraveny tisíce nevinných lidí a nezbývalo mnoho a oběťmi se mohlo stát i 46 tzv. Svatobořických dětí – dětí vlastenců, kteří byli členy tělovýchovné organizace Sokol a nejbližšími spolupracovníky atentátníků. Rodiče těchto dětí byli tajně popraveni v Mauthausenu. Bylo zde zavražděno 294 lidí. O těchto obětech a o osudu jejich dětí se veřejnost v podstatě nikdy nic nedozvěděla. Informace, které o tzv. Svatobořických dětech máme, jsou výsledkem třicetiletého bádání historika a publicisty Jaroslava Čvančary.

                  Výstava, která v Základní škole v Kaznějově od 29. dubna do 3. května probíhala, seznámila žáky i širokou veřejnost s osudy dětí, které byly nejprve internovány do věznice pražského gestapa Jenerálky a následně převezeny do internačního tábora do Svatobořic na jižní Moravu, kde se dočkaly konce války. Na úvod této výstavy proběhla pro žáky i veřejnost beseda s představitelkou  tzv. Svatobořických dětí, paní Ing. Alenou Staňkovou, roz. Vyhnisovou. Za vzpomínání ještě jednou děkujeme.

                                      

                Výstava proběhla ve spolupráci s Občanským sdružením Přeskopec a Městskou knihovnou Kaznějov. „Děti nepřátel Říše“ je putovní výstava, s osudy tzv. Svatobořických dětí se budou žáci až do června seznamovat ve školách v Kralovicích, Dolní Bělé, Žihli v Horní Bříze a v Manětíně.                                             

 Mgr. Ilona Barbořáková