Vyrábění vánočních taštiček - 2. 12. 2016

Vyrábění vánočních taštiček - 2. 12. 2016

Vyrábění vánočních taštiček 2. 12. 2016


Žáci 1.B si tento den vyrobili vánoční dekoraci dle vlastní fantazie, kterou si s patřičnou pýchou odnesli domů. Všechny děti toto vyrábění velmi bavilo a nešetřily svou fantazií. Vše je vidět na přiložených fotografiích.                                                          


Libuše Sajnerová