Výlet 1. tříd do Karlových Varů a na hrad Loket - 18. 5. 2017

Výlet 1. tříd do Karlových Varů a na hrad Loket - 18. 5. 2017

 Výlet 1. tříd do Karlových Varů a na hrad Loket
 

        V letošním školním roce žáci 1. ročníků ze ZŠ Kaznějov jeli 18. 5. 2017 na svůj první školní výlet. Na výlet je vezl žlutý patrový autobus od dopravní společnosti Intertrans. Vyjeli ráno po osmé hodině od základní školy směrem na Karlovy Vary. První zastávka byla přímo v Karlových Varech v nově vybudovaném areálu SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – což je centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu (Asociace záchranný kruh Karlovy Vary). Areál tvoří několik menších specifických budov a mezi nimi je moderní dětské dopravní hřiště. Zde jsou pro děti připravovány různé programy.

    Naši žáci měli objednaný program Svět rizik. Rizika jsou všude kolem nás a  číhají na nás venku, ve škole, ale i doma. Děti se v rámci programu měli naučit rozpoznávat jednotlivá rizika, rizikové situace, ale hlavně se naučit s těmito riziky vypořádat. Program trval zhruba 3 hodiny a byl veden lektory z řad záchranářů. Tito lektoři se přítomným žákům představili hned na začátku programu v hlavní budově areálu. Tam si všechny prvňáčky rozdělili do čtyř skupin a každá skupina pak odešla se svým lektorem na jedno stanoviště (do specifické budovy).

 

 

    Celkem každá skupina navštívila pět stanovišť-specifických budov, ve kterých hledali možná rizika, která tam byla nastražena. Byli v budově policie, v budově záchranářů, v budově hasičů, v budově, která představovala domácnost s jednotlivými místnostmi a  poslední stanoviště se týkalo venkovních prostor-rizik, které se mohou nacházet všude kolem nás venku (např. spadlé elektrické dráty, rizika na koupališti, jedovaté rostliny apod.) Postupně se všichni žáci na všech stanovištích vystřídali. Po absolvování tohoto programu by si žáci měli poradit s tím, jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace, např. jak se zachovat při nehodách, požáru či v jiných krizových situacích a především, jak si přivolat sobě či jinému pomoc. Na závěr se lektoři s žáky rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu.

 

    Z Karlových Varů se odjelo na nedaleký hrad Loket. Hrad i město Loket dostaly název podle toku řeky Ohře, který připomíná tvar paže ohnuté v lokti.

    Kamenný královský hrad Loket, je více než 800 let staré sídlo, tyčící se na žulovém masívu, který obtéká řeka Ohře. Byl založen pravděpodobně jako pohraniční pevnost. Hrad sloužil králům a pánům, loketským měšťanům a v 19. a 20. století také jako vězení.

    Z parkoviště žáci společně s učitelkami přešli most přes řeku Ohře a po schodech vystoupali až ke vstupní bráně hradu.

 

  

    Prohlídková trasa vedla přes sály hradu (které skrývaly různé příběhy), kde byly k vidění různé expozice. Unikátním hradním expozicím kralovala rozsáhlá sbírka porcelánu z 19. a 20. století, který byl vyroben v porcelánkách v Lokti, Horním Slavkově i jinde. Ke vzácným exponátům také patřily vídeňské lázeňské pohárky z přelomu 18. a 19. století, ručně malované porcelánové hlavičky dýmek nebo také úplně první výrobek z loketské porcelánky. Expozici doplňovalo sklo ze světoznámé karlovarské sklárny Moser. Dále žáci viděli sbírky bývalého městského muzea a muzeum zbraní. Děti právě zaujala rozmanitá expozice historických zbraní, chladných i palných. Součástí výstavy byla také široká ukázka staré vojenské výstroje a přilbic. Netradiční zajímavostí byly umělecky vyvedené střelecké terče. Pokochali jsme se také nábytkem z třech předchozích staletí, starou loketskou lékárnou, dřevěnými sochami a plastikami.

  

  

    Mezi expozicemi vedle vzácných minerálů žáci obdivovali také legendární loketský meteorit, o který se zajímal i sám Johann Wolfgang Goethe, slavný německý básník, který v Lokti oslavil své 74. narozeniny.  Na Lokti je vystaven pozůstatek největšího meteoritu, který dopadl na území nynější České republiky a který dostal jméno Purkrabí. Pověst vypráví, že je to zakletý markrabě Vohburgský, který byl proslulý svou necitelností a přísností. Meteorit měl dopadnout na nádvoří hradu v srpnu roku 1422. Zkoumali ho nejprve alchymisté a mudrcové, později vědci a geologové. Jedná se o nejstarší známý meteorit na světě. Za třicetileté války byl meteorit vhozen do hradní studně, aby ho Švédové neukradli. Od své původní podoby se již značně zmenšil – údajně vážil kolem 107 kg a byl velký jako koňská hlava. V roce 1812 byl rozřezán; největší kus, který váží zhruba 80 kg, je uložen Přírodovědeckém muzeu ve Vídni.

  

    Při prohlídce  hradní věže, jsme viděli sídlo dobrého draka Šarkana, ke kterému si chodily hospodyňky pro oheň do kamen.   A po prohlídce sálů jsme vyšli na nádvoří hradu.

    Na nádvoří má svou sošku skřítek Gottstein, který je vládcem loketských skal. Pokud ho pohladíte po bradce, zanecháte penízek a něco si přejete, tak Vám to skřítek vyplní. Na Lokti řádí ještě skřítek Štrakakal, který je postrachem pro neučesané děti. Nahání je totiž s kartáčem a plácá je knihou po zádech.

  

    Na nádvoří jsme si dali svačinku – např. párky v rohlíku, abychom vydrželi cestu domů. Trochu nám to trvalo, než nám to připravili a než jsme to snědli. Tak v době přestávky si řekneme ještě pár zajímavostí z hradu o nejznámějším českém králi Karlu IV. V roce 1319 za nepokojů proti králi (otci Karla IV.) nachází na Lokti útočiště královna Eliška Přemyslovna s maličkým Václavem, pozdějším králem českým a císařem římským Karlem IV. Karel IV. je zde na hradě jako maličký kralevic Václav ve svých tří letech svým otcem vězněn v hradních sklepeních. I přes tyto zážitky se na Loket zase rád v dospělosti vracel. A při jednom z mnoha pobytů na Lokti podnikl Karel IV. výpravu do lesů a objevil přitom horké prameny, pozdější Vary Karlovy, které po sobě také pojmenoval.

  

    Někteří žáci se byli ještě podívat také v prostorách bývalé věznice, kde je působivá a autentická výstava útrpného práva. Útrpné právo je podívanou v podání pohyblivých figurín, je dokreslováno mrazivými výkřiky a sténáním trestanců a vše se odehrává právě v  prostorách sklepního vězení hradu Loket. Kdo sestoupil do ponurých vězeňských kobek, tam pocítil středověká muka a vžíval se do kůže nebožáků, na kterých je v kobkách vykonáváno středověké právo. Právo útrpné je spojeno s nejtemnější dobou lidských dějin.

    Pak už nás čekala jen cesta z hradu. V podhradí jsme si zakoupili všichni ještě poslední zmrzlinu a na mostě před hradem jsme si udělali společnou fotku i s hradem a hurá zpět do Kaznějova ke škole, kde na nás už čekali rodiče. Výlet se nám velmi povedl, všem se jistě líbil i počasí bylo nádherné, slunečné. Již nyní se těšíme na nějaký další výlet.

                                                  
Zapsala: Mgr. Havlenová Zdeňka