Výkladový slovník Životní prostředí + udržitelný rozvoj - On-line

Výkladový slovník Životní prostředí + udržitelný rozvoj - On-line

On-line Výkladový slovník Životní prostředí + udržitelný rozvoj
 

Výkladový slovník Životní prostředí + udržitelný rozvoj - On-line

Ústav pro ekopolitiku o.p.s.

• Výkladový slovník obsahuje přes 400 hesel z oblastí: udržitelný rozvoj, strategické a územní plánování, indikátory TUŽ, udržitelná výroba a spotřeba, environmentální ekonomika a integrovaná ochrana ŽP

 

Slovník ke stažení (pdf – 480 KB – 86 stran)