Výchovně-vzdělávací zájezd : ROMANTICKÁ ANGLIE - 28. 4. - 3. 5. 2019

Výchovně-vzdělávací zájezd : ROMANTICKÁ ANGLIE - 28. 4. - 3. 5. 2019

Výchovně-vzdělávací zájezd : ROMANTICKÁ ANGLIE


Termín : 28. 4. - 3. 5. 2019
 ubytování v hostitelských rodinách městečko Newington


Londýn – Greenwich :

 -   královská observatoř, nultý poledník
 -  projížďka lodí po řece Temži
 -   procházka kolem hradu The Tower -  královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní si zde můžete prohlédnout korunovační klenoty                                                                                                            
-   přechod slavného mostu Tower Bridge  -  expozice Tower Bridge Exhibition, procházka po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna             

-   procházka po nábřeží Temže : divadlo Globe Theatre, muzeum Tate Modern, katedrála St Paul´s

   

  
  

  

  

 

Cathedral
- procházka po finančním centru Londýna – oblast The City,  centrální anglická banka Bank of England 
- památník velkého požáru Londýna

Cambridge :                                                                                                                                            

- slavné univerzitní město, King´s College, projížďka na lodičkách po řece Cam mezi univerzitními kolejemi


 

Newmarket :                                                                                                                                                         

– neoficiální hlavní město britských koňských dostihů již od 17.stol.
 -  návštěva hřebčína The National Stud

Canterbury :                                                                                                                                                  

-  historické město, sídlo primase celé Anglie Thomase Becketa, gotická katedrála

Hever Castle :                                                                                                                                                            

-  hrad obehnán vodním příkopem, domov Anny Boleynové ,druhé ženy Jindřicha VIII., obklopen romantickými zahradami, ve kterých si mohou vyzkoušet orientaci v bludištích – vodní i keřové

  

  

Londýn – Chelsea :                                                                                                                                                    

-  návštěva a prohlídka fotbalového stadionu Chelsea FC

přejezd metrem - jízda na obřím kole

-  přejezd metrem : Hyde Park Speaker´s Corner, Buckingham Palace,  Trafalgar Square    Piccadilly Cirkus  

-  nákup suvenýrů

-  přejezd loďkou po řece Temži k O2 aréně

 

  

  

  

Další fotky