Výchovně-vzdělávací zájezd Jihozápadní Anglie

Výchovně-vzdělávací zájezd Jihozápadní Anglie

Z Kaznějovského zpravodaje 2/2006 (str. 12 - 13) •

Výchovně-vzdělávací zájezd Jihozápadní Anglie (2006) •

Stejně jako v minulých dvou letech, tak i letos se ZŠ Kaznějov,Manětín, Plasy a 21.ZŠ Plzeň zúčastnily týdenního pobytu ve Velké Británii.Jelikož si mnozí žáci již teď zamilovali tuto krásnou zemi a navštěvují ji s námi pravidelně, proto je program vždy trochu jiný, aby i oni mohli pokaždé objevovat něco nového.

Naše letošní květnová výprava byla směřována na jihozápad Anglie a do Walesu. První zastávka probíhala v městečku Avebury, známém především svým kamenným kruhem. Je sice méně známý než Stonehenge, ale průměrem je největší ne britských ostrovech.“White horse“ byl již druhá kresba v krajině, vzniklá vyrytím do křídového podkladu, kterou jsme viděli. Hned poblíž této zvláštnosti nebylo možné přehlédnout Silbury Hill, největší hrobku v Evropě, vybudovanou zhruba před 5000 lety. Vyvrcholením prvního dne bylo samozřejmě předávání dětí do rodin v městečku Frome. Všichni nedočkavě vyhlíželi, kdo se na těch pár dní stane jejich novými rodiči. 

Následujícího dne nás čekala návštěva historického městečka Wells, které je známé především svou úchvatnou katedrálou. Hodně jsme očekávali od města s nejstarším klášterem

Glastonbury, opředeného mnoha pověstmi. Údajně je zde pohřben král Artuš se svou chotí Guineverou a ve studni je uložen Svatý Grál.I přes vydatný deštík se naše očekávání naplnila a den byl ukončen relaxací u moře v městečku Weston-super-Mare.

 

 

Během pobytu v rodinách udělají české děti vždycky náramně dobrý dojem. Chovají se velice slušně, kamarádsky a nezřídka slýcháme „Czech students-the best students“.

Cílem dalšího dne byly nejstarší anglické lázně vybudované Římany ve městě Bath.Po malé kolizi se stohlavým stádem krav ženoucích se po silnici, jsme pokračovali po impozantním mostě přes záliv největší britské řeky Severn do „brány Walesu“ městečka Chepstow se svým stejnojmenným středověkým hradem.Neméně zajímavá zastávka byla u zbytků bývalého významného opatství Tintern Abbey. Příjemným překvapením byla neplánovaná návštěva kouzelného, romantického zámečku Castell Coch, v jehož prostorách se každý z nás musel cítit jakoby se ocitl uprostřed pohádky o Popelce či Šípkové Růžence. Třešničkou na dortu pak byl největší hrad Walesu – Caerphilly, postavený ve 13. století pro hraběte z Gloucesteru.Snad žádný z kluků nenechal bez povšimnutí plně funkční repliky středověkých zbraní, rozmístěných v areálu tohoto obra mezi hrady.

Poslední ráno bylo ve znamení velkého balení a loučení. Jen výjimečně zůstalo některé oko suché. I oko anglického gentlemana uronilo slzu při loučení s miláčky, jakými jsou čeští školáčci. Vše hezké však někdy skončí a před námi byl přece ještě dlouho očekávaný Londýn.

Pan průvodce Melichar zde opět projevil své pedagogické schopnosti, když pomocí vhodně zvolených otázek vytvořil pro děti soutěž v londýnských muzeích, a tím všechny nenásilně přiměl k tomu, aby si poctivě prošli přírodovědné i vědeckotechnické muzeum.Vítězové pak měli radost ze získaných cen, a ani ostatní nepřišli zkrátka, protože jim bylo vráceno 13 liber za vstupy.Mohli tak ještě utratit zbylé peníze na tržišti v Covent Garden.No, a když dojdou peníze, je nejvyšší čas vrátit se domů.Teď se už můžeme těšit na další společné dobrodružství a doufat, že se vše podaří přinejmenším tak jako letos.

Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala panu starostovi Sýkorovi a zastupitelstvu Městského úřadu Kaznějov za poskytnutí příspěvku dětem , které se tohoto zájezdu zúčastnily.

Mgr. Radka Lavičková