Výchovně vzdělávací strategie tematické oblasti Člověk a svět práce pro žáky 1. - 2. st. ZŠ - workshop – metodika

Výchovně vzdělávací strategie tematické oblasti Člověk a svět práce pro žáky 1. - 2. st. ZŠ  - workshop – metodika
Výchovně vzdělávací strategie tematické oblasti
Člověk a svět práce pro žáky 1. - 2. st. ZŠ
workshop – metodika

Autoři: Mgr. Naděžda Pluhařová
          Mgr. Václava Vitoušová
           Mgr. Vladimíra Houbová
     Mgr. Pavla Záturová
 
 
 
 
Materiál ke stažení (pdf - 79 stran) -
 7_cl_a_sv_prace_koncepce_3.KA.pdf (7001024)
 
Obsah:
 
1 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: ..................................................................................................... 3
2 KONCEPCE VYUŽÍVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN .............................................................................................. 4
3. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE TEMATICKÉ OBLASTI .......................................... 8
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRO ŢÁKY 1. - 2. ST. ZŠ........................................................................................ 8
     3.1 PŘEDMĚT SVĚT PRÁCE ...................................................................................................................... 8
           3.1.1 PŘEDMĚT SVĚT PRÁCE - 8. TŘÍDA ......................................................................................... 10
           3.1.2 PŘEDMĚT SVĚT PRÁCE - 9. TŘÍDA ......................................................................................... 11
    3.2 INTEGRACE PRACOVNĚ TECHNICKÉ – KERAMICKÉ DÍLNY DO VÝUKY
          PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ NA I. A II. STUPNI.............................................................................. ....... 14
           3.2.1 TEMATICKÝ PLÁN INTEGRACE NA I. STUPNI ......................................................................... 14
           3.2.2 TEMATICKÝ PLÁN INTEGRACE NA II. STUPNI (DÍVKY, V PŘÍPADĚ ZÁJMU I CHLAPCI)  .....16
           3.2.3 METODICKÉ LISTY PRO INTEGRACI PRACOVNĚ TECHNICKÉ – KERAMICKÉ DÍLNY
                    DO VÝUKY PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ ...................................................................................... 18
4 LITERATURA ................................................................................................................................................ 49
5 PŘÍLOHY .............................................................................................................................................. ........ 51
 
 
Výchovně vzdělávací strategie tematické oblasti
Člověk a svět práce pro žáky 1. - 2. st. ZŠ