VY_32_INOVACE_9_2 Matematika III pro 2. st., pracovní listy, prezentace

VY_32_INOVACE_9_2 Matematika III pro 2. st., pracovní listy, prezentace

 

Seznam: VY_32_INOVACE_9_2 Matematika III pro 2. st., pracovní listy, prezentace

 -  VY_32_INOVACE_9_ML2.pdf (333 kB)
 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_9/21 - VY_32_INOVACE_9/40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_9/21 Sčítání desetinných čísel - procvičování 6. - 9.

VY_32_INOVACE_9_21.pdf (192,3 kB)

VY_32_INOVACE_9/22 Sčítání desetinných čísel - opakování 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_22.pdf (192,2 kB)
VY_32_INOVACE_9/23 Odčítání desetinných čísel - procvičování 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_23.pdf (210,6 kB)
VY_32_INOVACE_9/24 Odčítání desetinných čísel - opakování l 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_24.pdf (192,7 kB)
VY_32_INOVACE_9/25 Násobení desetinných čísel - procvičování 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_25.pdf (236,6 kB)
VY_32_INOVACE_9/26 Opakování násobení desetinných čísel 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_26.pdf (234,8 kB)
VY_32_INOVACE_9/27 Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 - procvičování 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_27.pdf (235 kB)
VY_32_INOVACE_9/28 Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 - opakování 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_28.pdf (228,6 kB)
VY_32_INOVACE_9/29 Dělení desetinných čísel - procvičování 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_29.pdf (191,7 kB)
VY_32_INOVACE_9/30 Opakování dělení desetinných čísel 6. - 9. VY_32_INOVACE_9_30.pdf (192,3 kB)
VY_32_INOVACE_9/31 Sčítání celých záporných čísel - procvičování 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_31.pdf (192,9 kB)
VY_32_INOVACE_9/32 Sčítání a odčítání celých záporných čísel 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_32.pdf (192,7 kB)
VY_32_INOVACE_9/33 Sčítání a odčítání záporných desetinných čísel 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_33.pdf (192,4 kB)
VY_32_INOVACE_9/34 Sčítání a odčítání záporných čísel- procvičování 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_34.pdf (192,4 kB)
VY_32_INOVACE_9/35 Násobení celých záporných čísel 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_35.pdf (234,5 kB)
VY_32_INOVACE_9/36 Násobení záporných desetinných čísel - procvičování 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_36.pdf (194,3 kB)
VY_32_INOVACE_9/37 Násobení záporných čísel - procvičování 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_37.pdf (235,2 kB)
VY_32_INOVACE_9/38 Dělení záporných čísel- procvičování 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_38.pdf (192,9 kB)
VY_32_INOVACE_9/39 Dělení desetinných čísel - procvičování 7. - 9. VY_32_INOVACE_9_39.pdf (192,8 kB)
VY_32_INOVACE_9/40 Dělení záporných desetinných čísel - opakování 7. - 9. .VY_32_INOVACE_9_40.pdf (192,9 kB)