VY_32_INOVACE_9_1 - Anglický jazyk

VY_32_INOVACE_9_1 - Anglický jazyk

Seznam: VY_32_INOVACE_9_1 Anglický jazyk - 
VY_32_INOVACE_9_ML1.pdf (270394)

 

 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_9_1 - VY_32_INOVACE_9_20

 

Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_9_1 Articles- výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_1.pdf (221036)
VY_32_INOVACE_9_2 Present perfect- výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_2.pdf (221655)
VY_32_INOVACE_9_3 Must, mustn´t- výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_3.pdf (217685)
VY_32_INOVACE_9_4 Don´t have to- výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_4.pdf (218369)
VY_32_INOVACE_9_5 Have to, has to- výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_5.pdf (217970)
VY_32_INOVACE_9_6 Phrasal verbs- výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_6.pdf (223315)
VY_32_INOVACE_9_7 Should, shouldn´t-výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_7.pdf (218953)
VY_32_INOVACE_9_8 Could, couldn´t-výklad a procvičení učiva  8. VY_32_INOVACE_9_8.pdf (215448)
VY_32_INOVACE_9_9 Family relationship-procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_9.pdf (175713)
VY_32_INOVACE_9_10 Likes and dislikes- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_10.pdf (178350)
VY_32_INOVACE_9_11 Invitations-výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_11.pdf (175921)
VY_32_INOVACE_9_12 Introducing people-výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_12.pdf (172965)
VY_32_INOVACE_9_13 Future tense with will- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_13.pdf (224130)
VY_32_INOVACE_9_14 Will for predictions- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_14.pdf (217536)
VY_32_INOVACE_9_15 Will for decisions- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_15.pdf (176324)
VY_32_INOVACE_9_16 Will for offering help- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_16.pdf (174975)
VY_32_INOVACE_9_17 Future forms- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_17.pdf (221200)
VY_32_INOVACE_9_18 Past continuous- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_18.pdf (222857)
VY_32_INOVACE_9_19 Past simple x past continuous- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_19.pdf (217473)
VY_32_INOVACE_9_20 Joining words (Conjunctions)- výklad a procvičení učiva  7. VY_32_INOVACE_9_20.pdf (177256)