VY_32_INOVACE_7_3 Přírodověda pro 4. roč., Živočichové, rostliny, prac. listy,prezentace

VY_32_INOVACE_7_3 Přírodověda pro 4. roč., Živočichové, rostliny, prac. listy,prezentace

 

Seznam: VY_32_INOVACE_7_3 Přírodověda pro 4. roč., Živočichové, rostliny, prac. listy,prezentace

 - VY_32_INOVACE_7_ML3.pdf (303,2 kB)
 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_7/41 - VY_32_INOVACE_7/60
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_7/41 Prezentace, lípa srdčitá 4.

VY_32_INOVACE_7_41.pdf (1,1 MB)

VY_32_INOVACE_7/42 Prezentace, ryby našich vod 4. VY_32_INOVACE_7_42.pdf (1,4 MB)
VY_32_INOVACE_7/43 Prezentace, rostliny vod a bažin 4. VY_32_INOVACE_7_43.pdf (598,4 kB)
VY_32_INOVACE_7/44 Pracovní list, rostliny vod a bažin 4. VY_32_INOVACE_7_44.pdf (490 kB)
VY_32_INOVACE_7/45 Prezentace, kachna divoká 4. VY_32_INOVACE_7_45.pdf (576 kB)
VY_32_INOVACE_7/46 Pracovní list, živočichové vod a bažin, kachna divoká 4. VY_32_INOVACE_7_46.pdf (205,9 kB)
VY_32_INOVACE_7/47 Pracovní list, popiš tělo ryby 4. VY_32_INOVACE_7_47.pdf (243,5 kB)
VY_32_INOVACE_7/48 Pracovní list, rak říční, kapr obecný 4. VY_32_INOVACE_7_48.pdf (222,3 kB)
VY_32_INOVACE_7/49 Pracovní list, sukulenty, křížovka 4. VY_32_INOVACE_7_49.pdf (359,1 kB)
VY_32_INOVACE_7/50 Prezentace, krtek obecný 4. VY_32_INOVACE_7_50.pdf (649 kB)
VY_32_INOVACE_7/51 Prezentace, včela medonosná 4. VY_32_INOVACE_7_51.pdf (1,5 MB)
VY_32_INOVACE_7/52 Pracovní list, opakování krtek, vlaštovka, jiřička 4. VY_32_INOVACE_7_52.pdf (171,4 kB)
VY_32_INOVACE_7/53 Pracovní list, včela medonosná 4. VY_32_INOVACE_7_53.pdf (248,5 kB)
VY_32_INOVACE_7/54 Prezentace, zvířata v lese 4. VY_32_INOVACE_7_54.pdf (2 MB)
VY_32_INOVACE_7/55 Prezentace, bělásek zelný 4. VY_32_INOVACE_7_55.pdf (1,4 MB)
VY_32_INOVACE_7/56 Prezentace, mravenec lesní 4. VY_32_INOVACE_7_56.pdf (752 kB)
VY_32_INOVACE_7/57 Prezentace, význam lesa 4. VY_32_INOVACE_7_57.pdf (2 MB)
VY_32_INOVACE_7/58 Pracovní list, význam zemědělství, polní plodiny 4. VY_32_INOVACE_7_58.pdf (168,4 kB)
VY_32_INOVACE_7/59 Prezentace, hospodářská zvířata, kur domácí 4. VY_32_INOVACE_7_59.pdf (1,2 MB)
VY_32_INOVACE_7/60 Prezentace, rostliny na poli 4. VY_32_INOVACE_7_60.pdf (668,4 kB)