VY_32_INOVACE_7_2 Matematika pro 1. stupeň

VY_32_INOVACE_7_2 Matematika pro 1. stupeň

Seznam: VY_32_INOVACE_7_2 Matematika pro 1. stupeň

VY_32_INOVACE_7_ML2.pdf (346,3 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_7/21 - VY_32_INOVACE_7/40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_7_21 Pracovní list – aritmetický průměr 5. VY_32_INOVACE_7_21.pdf (252678)
VY_32_INOVACE_7_22 Pracovní list - aritmetický průměr 5. VY_32_INOVACE_7_22.pdf (253862)
VY_32_INOVACE_7_23 Pracovní list - obvod a obsah obdélníku, jednotky obsahu 5. VY_32_INOVACE_7_23.pdf (172342)
VY_32_INOVACE_7_24 Pracovní list - obvod a obsah obdélníku 5. VY_32_INOVACE_7_24.pdf (171935)
VY_32_INOVACE_7_25 Pracovní list - obvod čtverce, obsah obdélníku 5. VY_32_INOVACE_7_25.pdf (250950)
VY_32_INOVACE_7_26 Pracovní list - opakování – slovní úloha, pamětné počítání 5. VY_32_INOVACE_7_26.pdf (249684)
VY_32_INOVACE_7_27
Pracovní list - velká násobilka, slovní úloha, 
zaokrouhlování
5. VY_32_INOVACE_7_27.pdf (327353)
VY_32_INOVACE_7_28 Pracovní list – slovní úlohy 5. VY_32_INOVACE_7_28.pdf (252649)
VY_32_INOVACE_7_29
Pracovní list - opakování – písemné počítání, převody jednotek
5. VY_32_INOVACE_7_29.pdf (169930)
VY_32_INOVACE_7_30
Pracovní list – opakování – převody jednotek, 
zaokrouhlování, pamětné dělení, slovní úlohy
5. VY_32_INOVACE_7_30.pdf (253272)
VY_32_INOVACE_7_31
Pracovní list - písemné dělení dvojciferným dělitelem beze zbytku
5. VY_32_INOVACE_7_31.pdf (242566)
VY_32_INOVACE_7_32
Pracovní list - písemné dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem
5. VY_32_INOVACE_7_32.pdf (163420)
VY_32_INOVACE_7_33 Pracovní list - aritmetický průměr 5. VY_32_INOVACE_7_33.pdf (173523)
VY_32_INOVACE_7_34 Pracovní list - průměrná rychlost 5. VY_32_INOVACE_7_34.pdf (171532)
VY_32_INOVACE_7_35 Pracovní list – slovní úlohy se dvěma početními úkony 5. VY_32_INOVACE_7_35.pdf (252006)
VY_32_INOVACE_7_36
Pracovní list - opakování – převody jednotek, pamětné počítání, písemné dělení, slovní úloha
5. VY_32_INOVACE_7_36.pdf (172317)
VY_32_INOVACE_7_37
Pracovní list - opakování – převody jednotek, pamětné a písemné počítání 
5. VY_32_INOVACE_7_37.pdf (250292)
VY_32_INOVACE_7_38
Pracovní list - obvod a obsah obdélníku -
5. VY_32_INOVACE_7_38.pdf (173479)
VY_32_INOVACE_7_39 Pracovní list - jednotky času, zápis čísel, pamětné počítání 5. VY_32_INOVACE_7_39.pdf (173701)
VY_32_INOVACE_7_40 Pracovní list - závisle a nezávisle proměnná 5. VY_32_INOVACE_7_40.pdf (261071)