VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6. roč., pracovní listy

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6. roč., pracovní listy

 

Seznam: VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6. roč., pracovní listy
 - VY_32_INOVACE_7_ML1.pdf (415,6 kB)
 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_7/1 - VY_32_INOVACE_7/20
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_7/1 Procvičování jmenných tvarů přídavných jmen – pracovní list 6.

VY_32_INOVACE_7_01.pdf (167,8 kB)

VY_32_INOVACE_7/2 Procvičování druhů zájmen, zájmena ten, náš – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_02.pdf (170 kB)
VY_32_INOVACE_7/3 Procvičování tvarů zájmen ten, tento – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_03.pdf (173,3 kB)
VY_32_INOVACE_7/4 Život a dílo Boženy Němcové – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_04.pdf (183,5 kB)
VY_32_INOVACE_7/5 Opakování přídavných jmen – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_05.pdf (189,9 kB)
VY_32_INOVACE_7/6 Život a dílo Bedřicha Smetany – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_06.pdf (187,5 kB)
VY_32_INOVACE_7/7 Opakování číslovek – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_07.pdf (171,9 kB)
VY_32_INOVACE_7/8 Opakování číslovek – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_08.pdf (327,1 kB)
VY_32_INOVACE_7/9 Život a dílo Jaroslava Foglara – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_09.pdf (174,1 kB)
VY_32_INOVACE_7/10 Opakování sloves - podmiňovací způsob – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_10.pdf (247,3 kB)
VY_32_INOVACE_7/11 Opakování sloves – slovesné kategorie – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_11.pdf (171,1 kB)
VY_32_INOVACE_7/12 Život a dílo Marka Twaina – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_12.pdf (173,1 kB)
VY_32_INOVACE_7/13 Opakování – Základní skladební dvojice – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_13.pdf (172,6 kB)
VY_32_INOVACE_7/14 Opakování – Shoda přísudku s podmětem – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_14.pdf (171,2 kB)
VY_32_INOVACE_7/15 Opakování – Podmět a přísudek – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_15.pdf (172,7 kB)
VY_32_INOVACE_7/16 Opakování – přívlastek shodný a neshodný – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_16.pdf (172,9 kB)
VY_32_INOVACE_7/17 Život a dílo Jacka Londona – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_17.pdf (169,8 kB)
VY_32_INOVACE_7/18 Opakování – příslovečné určení místa, času a způsobu – prac.list 6. VY_32_INOVACE_7_18.pdf (329,1 kB)
VY_32_INOVACE_7/19 Opakování – větné členy – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_19.pdf (176,7 kB)
VY_32_INOVACE_7/20 Opakování – věta jednoduchá – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_7_20.pdf (324,5 kB)