VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5. roč., pracovní listy, prezentace

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5. roč., pracovní listy, prezentace

 

Seznam: VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5. roč., pracovní listy, prezentace

 - VY_32_INOVACE_5_ML3.pdf (256,9 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_5/41 - VY_32_INOVACE_5/60
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_5/41 Pracovní list – přídavná jména – druhy přídavných jmen, přídavná jména tvrdá 5. VY_32_INOVACE_5_41.pdf (168,2 kB)
VY_32_INOVACE_5/42 Pracovní list – přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména tvrdá a měkká 5. VY_32_INOVACE_5_42.pdf (166,6 kB)
VY_32_INOVACE_5/43 Pracovní list - přídavná jména tvrdá a měkká 5. VY_32_INOVACE_5_43.pdf (166,6 kB)
VY_32_INOVACE_5/44 Pracovní list - přídavná jména přivlastňovací, tvrdá, měkká 5. VY_32_INOVACE_5_44.pdf (170,2 kB)
VY_32_INOVACE_5/45 Pracovní list – přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - skloňování 5. VY_32_INOVACE_5_45.pdf (168,9 kB)
VY_32_INOVACE_5/46 Pracovní list – přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací 2 5. VY_32_INOVACE_5_46.pdf (167,1 kB)
VY_32_INOVACE_5/47 Pracovní list – opakování učiva – základní skladební dvojice, minulý čas, předpony s-, z-, slovní druhy 5. VY_32_INOVACE_5_47.pdf (167,5 kB)
VY_32_INOVACE_5/48 Pracovní list – opakování - skupiny ně-ě, je-ě, předpony s-, z-, předložky s, z 5. VY_32_INOVACE_5_48.pdf (168,5 kB)
VY_32_INOVACE_5/49 Pracovní list – zájmena 5. VY_32_INOVACE_5_49.pdf (247,5 kB)
VY_32_INOVACE_5/50 Pracovní list – zájmena - skloňování 5. VY_32_INOVACE_5_50.pdf (167,8 kB)
VY_32_INOVACE_5/51 Pracovní list – opakování učiva – slovesa 5. VY_32_INOVACE_5_51.pdf (244,7 kB)
VY_32_INOVACE_5/52 Pracovní list – podstatná jména – vzory, pády 5. VY_32_INOVACE_5_52.pdf (168,4 kB)
VY_32_INOVACE_5/53 Pracovní list – opakování - slovesa, základní skladební dvojice, minulý čas 5. VY_32_INOVACE_5_53.pdf (170,6 kB)
VY_32_INOVACE_5/54 Pracovní list – číslovky 5. VY_32_INOVACE_5_54.pdf (171,7 kB)
VY_32_INOVACE_5/55 Pracovní list – číslovky2 5. VY_32_INOVACE_5_55.pdf (247,4 kB)
VY_32_INOVACE_5/56 Pracovní list – opakování – koncovky minulého času, slovní druhy, souvětí 5. VY_32_INOVACE_5_56.pdf (168 kB)
VY_32_INOVACE_5/57 Pracovní list – opakování – základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB)
VY_32_INOVACE_5/58 Pracovní list – opakování – koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně/ě 5. VY_32_INOVACE_5_58.pdf (321,3 kB)
VY_32_INOVACE_5/59 Pracovní list – opakování – vzory podstatných jmen, slovní druhy, přídavná jména, slovesa 5. VY_32_INOVACE_5_59.pdf (169,8 kB)
VY_32_INOVACE_5/60 Pracovní list – opakování – doplňovací cvičení 5. VY_32_INOVACE_5_60.pdf (243,8 kB)