VY_32_INOVACE_5_2 Matematika a její aplikace

VY_32_INOVACE_5_2 Matematika a její aplikace

Seznam: VY_32_INOVACE_5_2 Matematika a její aplikace

 VY_32_INOVACE_5_ML2.pdf (335,3 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_5/21 - VY_32_INOVACE_5/40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_5_21 Složené zlomky - procvičování  8.A VY_32_INOVACE_5_21.pdf (205585)
VY_32_INOVACE_5_22 Kladná a záporná čísla - písemka  8.B VY_32_INOVACE_5_22.pdf (202101)
VY_32_INOVACE_5_23 Desetinná čísla-opakování - procvičování 7.A VY_32_INOVACE_5_23.pdf (203534)
VY_32_INOVACE_5_24 Výpočty s desetinnými čísly - písemka 7.B VY_32_INOVACE_5_24.pdf (205056)
VY_32_INOVACE_5_25 Dělení desetinných čísel – procvičování 7.B VY_32_INOVACE_5_25.pdf (159151)
VY_32_INOVACE_5_26 Násobení desetinných čísel - písemka  7.A VY_32_INOVACE_5_26.pdf (204089)
VY_32_INOVACE_5_27 Opakování - převodů jednotek - procvičování  7.B VY_32_INOVACE_5_27.pdf (159511)
VY_32_INOVACE_5_28 Převody jednotek - procvičování  7.A VY_32_INOVACE_5_28.pdf (162745)
VY_32_INOVACE_5_29 Trojčlenka – slovní úlohy, procvičování, výpočty - procvičování 8.B VY_32_INOVACE_5_29.pdf (205140)
VY_32_INOVACE_5_30 Úměra a trojčlenka - písemka 8.A VY_32_INOVACE_5_30.pdf (205663)
VY_32_INOVACE_5_31 Krácení a rozšiřování zlomků, převody na smíšená čísla 7.A VY_32_INOVACE_5_31.pdf (417859)
VY_32_INOVACE_5_32 Výpočty s desetinnými čísly - procvičování  7.A VY_32_INOVACE_5_32.pdf (204222)
VY_32_INOVACE_5_33 Opakování procent - písemka  8.B VY_32_INOVACE_5_33.pdf (205202)
VY_32_INOVACE_5_34 Výpočty druhých mocnin - procvičování 8.B VY_32_INOVACE_5_34.pdf (415628)
VY_32_INOVACE_5_35 Desetinná čísla - procvičování 7.B VY_32_INOVACE_5_35.pdf (161874)
VY_32_INOVACE_5_36 Rozšiřování a krácení zlomků, úprava na základní tvar - písemka 7.B VY_32_INOVACE_5_36.pdf (419513)
VY_32_INOVACE_5_37 Výpočty s druhou mocninou - procvičování  8.B VY_32_INOVACE_5_37.pdf (203963)
VY_32_INOVACE_5_38 Druhá mocnina - písemka 8.A VY_32_INOVACE_5_38.pdf (203371)
VY_32_INOVACE_5_39 Sčítání a odčítání smíšených čísel - procvičování 7.A VY_32_INOVACE_5_39.pdf (415922)
VY_32_INOVACE_5_40 Sčítání a odčítání smíšených čísel - písemka 7.B VY_32_INOVACE_5_40.pdf (416613)