VY_32_INOVACE_5_1 Anglický jazyk pro 6. roč., pracovní listy, prezentace

VY_32_INOVACE_5_1 Anglický jazyk pro 6. roč., pracovní listy, prezentace

 

Seznam: VY_32_INOVACE_5_1 Anglický jazyk pro 6. roč., pracovní listy, prezentace

 - VY_32_INOVACE_5_ML1.pdf (254,2 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_5/1 - VY_32_INOVACE_5/20
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_5/1 Present simple x present continuous-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_01.pdf (220,2 kB)
VY_32_INOVACE_5/2 Subject and object pronouns-procvičení formou hry 6. VY_32_INOVACE_5_02.pdf (247,1 kB)
VY_32_INOVACE_5/3 Past simple of to be-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_03.pdf (170,2 kB)
VY_32_INOVACE_5/4 Past simple of to have-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_04.pdf (170 kB)
VY_32_INOVACE_5/5 Past simple of regular verbs-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_05.pdf (170,9 kB)
VY_32_INOVACE_5/6 Past simple of irregular verbs-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_06.pdf (210,7 kB)
VY_32_INOVACE_5/7 Comparison of adjectives-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_07.pdf (171,8 kB)
VY_32_INOVACE_5/8 Vazba going to-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_08.pdf (171,2 kB)
VY_32_INOVACE_5/9 Ordinal numbers-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_09.pdf (170,1 kB)
VY_32_INOVACE_5/10 Ordinal numbers-procvičení 6. VY_32_INOVACE_5_10.pdf (242 kB)
VY_32_INOVACE_5/11 Adverbs of frequency-výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_11.pdf (209,2 kB)
VY_32_INOVACE_5/12 Countable and uncountable nouns-výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_12.pdf (214,8 kB)
VY_32_INOVACE_5/13 Some x any- výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_13.pdf (218,4 kB)
VY_32_INOVACE_5/14 How much x how many- výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_14.pdf (210,2 kB)
VY_32_INOVACE_5/15 Quantities-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_15.pdf (214,1 kB)
VY_32_INOVACE_5/16 Articles-výklad učiva 6. VY_32_INOVACE_5_16.pdf (215,1 kB)
VY_32_INOVACE_5/17 A little x a few- výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_17.pdf (219,8 kB)
VY_32_INOVACE_5/18 Adjectives x adverbs- výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_18.pdf (213,1 kB)
VY_32_INOVACE_5/19 Have to, don´t have to- výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_19.pdf (212,5 kB)
VY_32_INOVACE_5/20 Making suggestions- výklad a procvičení učiva 6. VY_32_INOVACE_5_20.pdf (170,4 kB)