VY_32_INOVACE_4_3 Přírodopis, výchova ke zdraví

Seznam: VY_32_INOVACE_4_3 Přírodopis, výchova ke zdraví

VY_32_INOVACE_4_ML3.pdf (179,4 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_4/41 - VY_32_INOVACE_4/60
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_4/41
Hormony lidského těla, ţlázy s vnitřní sekrecí, jejich názvy a význam pro lidské tělo. Rozšiřující učivo.
9. VY_32_INOVACE_4_41.pdf (157934)
VY_32_INOVACE_4/42 Lidské tělo – kostra, základní rozdělení a funkce PC prezentace 8. VY_32_INOVACE_4_42.pdf (399088)
VY_32_INOVACE_4/43 Lidské tělo – kostra trupu (popis hrudníku a páteře) PC prezentace 8. VY_32_INOVACE_4_43.pdf (561832)
VY_32_INOVACE_4/44 Lidské tělo – kostra hlavy (popis lebky) PC prezentace. 8. VY_32_INOVACE_4_44.pdf (625209)
VY_32_INOVACE_4/45
Lidské tělo – kostra končetin (popis horní a dolní končetiny) PC 
prezentace.
8. VY_32_INOVACE_4_45.pdf (638076)
VY_32_INOVACE_4/46 
Složení krve – význam krve pro lidský organismus, popis krevních buněk a plazmy, PC prezentace
8. VY_32_INOVACE_4_46.pdf (738447)
VY_32_INOVACE_4/47
Infarkt myokardu – popis průběhu, první pomoc a prevence, PC prezentace
8. VY_32_INOVACE_4_47.pdf (263760)
VY_32_INOVACE_4/48
Žralok bílý – PC prezentace, popis, způsob ţivota, potrava, nebezpečnost žraloka pro člověka
7. VY_32_INOVACE_4_48.pdf (582956)
VY_32_INOVACE_4/49
Test savci – prověření znalostí z anatomie a fyziologie – opakování učiva
8. VY_32_INOVACE_4_49.pdf (392451)
VY_32_INOVACE_4/50
Savci křížovka I. – samostatná práce, vyhledávání informací s pomocí učebnice
8. VY_32_INOVACE_4_50.pdf (153766)
VY_32_INOVACE_4/51
Savci křížovka II. – samostatná práce, vyhledávání informací s pomocí učebnice
8. VY_32_INOVACE_4_51.pdf (154165)
VY_32_INOVACE_4/52
Ježk západní – PC prezentace, popis, způsob života a význam  ježka v ekosystému ČR
8. VY_32_INOVACE_4_52.pdf (589455)
VY_32_INOVACE_4/53 Ucho, oko – test a popis orgánů, opakování učiva  9. VY_32_INOVACE_4_53.pdf (260577)
VY_32_INOVACE_4/54
Křížovka a hlavolam – samostatná práce, opakování učiva zábavnou formou, procvičování logické paměti
7. VY_32_INOVACE_4_54.pdf (256887)
VY_32_INOVACE_4/55
Bobr evropský – PC prezentace, popis, výskyt, potrava a rozmnožování největšího hlodavce ČR
8. VY_32_INOVACE_4_55.pdf (2736817)
VY_32_INOVACE_4/56
Zajíc polní – PC prezentace, popis, způsob života, rozmnožování a výskyt zajíce v ČR
8. VY_32_INOVACE_4_56.pdf (877476)
VY_32_INOVACE_4/57 Test ryby a obojživelníci – opakování učiva  7. VY_32_INOVACE_4_57.pdf (145985)
VY_32_INOVACE_4/58
Čtyřsměrka a hlavolam – opakování zástupců savců zábavnou formou, samostatná práce
8. VY_32_INOVACE_4_58.pdf (172132)
VY_32_INOVACE_4/59
Mlok skvrnitý – PC prezentace, popis, výskyt a význam v ekosystému ČR
7. VY_32_INOVACE_4_59.pdf (3154746)
VY_32_INOVACE_4/60
Čtyřsměrka a hlavolam – opakování anatomie lidského těla (vyhledávání názvů orgánů)
9. VY_32_INOVACE_4_60.pdf (156296)