VY_32_INOVACE_4_2 Matematika I pro 2. st., pracovní listy

VY_32_INOVACE_4_2 Matematika I pro 2. st., pracovní listy

 

Seznam: VY_32_INOVACE_4_2 Matematika I pro 2. st., pracovní listy

 - VY_32_INOVACE_4_ML2.pdf (254,2 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_4/21 - VY_32_INOVACE_4/40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_4/21 Měřítko plánu a mapy – pracovní list 7. VY_32_INOVACE_4_21.pdf (367,8 kB)
VY_32_INOVACE_4/22 Opakování – poměr, slovní úlohy 7. VY_32_INOVACE_4_22.pdf (437,8 kB)
VY_32_INOVACE_4/23 Zlomky – procvičování, pracovní list 7. VY_32_INOVACE_4_23.pdf (425,9 kB)
VY_32_INOVACE_4/24 Kladná a záporná čísla – procvičování 7. VY_32_INOVACE_4_24.pdf (545,3 kB)
VY_32_INOVACE_4/25 Kladná a záporná čísla – pracovní list 7. VY_32_INOVACE_4_25.pdf (352,6 kB)
VY_32_INOVACE_4/26 Celá čísla – procvičení, prohloubení učiva 7. VY_32_INOVACE_4_26.pdf (459,5 kB)
VY_32_INOVACE_4/27 Desetinná čísla – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_4_27.pdf (619 kB)
VY_32_INOVACE_4/28 Stupně a minuty – prohloubení učiva, procvičování 6. VY_32_INOVACE_4_28.pdf (370,8 kB)
VY_32_INOVACE_4/29 Přenášení úhlů, převody – procvičování 6. VY_32_INOVACE_4_29.pdf (322,8 kB)
VY_32_INOVACE_4/30 Desetinná čísla – zaokrouhlování, uspořádání 6. VY_32_INOVACE_4_30.pdf (365,9 kB)
VY_32_INOVACE_4/31 Převody jednotek délky, obsahu, hmotnosti – pracovní list 6. VY_32_INOVACE_4_31.pdf (229,4 kB)
VY_32_INOVACE_4/32 Převody jednotek délky, obsahu, hmotnosti – písemné zkoušení 6. VY_32_INOVACE_4_32.pdf (231,5 kB)
VY_32_INOVACE_4/33 Výpočet úhlů v trojúhelníku, rovnostr. a rovnoram. trojúhelník 6. VY_32_INOVACE_4_33.pdf (279,6 kB)
VY_32_INOVACE_4/34 Výšky, těžnice trojúhelníku – písemné zkoušení 6. VY_32_INOVACE_4_34.pdf (427 kB)
VY_32_INOVACE_4/35 Trojčlenky – procvičování, upevnění učiva 7. VY_32_INOVACE_4_35.pdf (381,6 kB)
VY_32_INOVACE_4/36 Trojčlenky – slovní úlohy, pracovní list 7. VY_32_INOVACE_4_36.pdf (335,9 kB)
VY_32_INOVACE_4/37 Úhly v rovnoběžníku a čtyřúhelníku – pracovní list 7. VY_32_INOVACE_4_37.pdf (424,1 kB)
VY_32_INOVACE_4/38 Výpočet obsahu rovnoběžníku a trojúhelníku – pracovní list 7. VY_32_INOVACE_4_38.pdf (333,2 kB)
VY_32_INOVACE_4/39 Výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku – procvičování 7. VY_32_INOVACE_4_39.pdf (334,2 kB)
VY_32_INOVACE_4/40 Výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku – prac. list 7. VY_32_INOVACE_4_40.pdf (276,2 kB)