VY_32_INOVACE_3_2 Chemie, prezentace, pracovní listy

VY_32_INOVACE_3_2 Chemie, prezentace, pracovní listy

 

Seznam: VY_32_INOVACE_3_2 Chemie, prezentace, pracovní listy

 - VY_32_INOVACE_3_ML2.pdf (260,3 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_3/21 - VY_32_INOVACE_3/40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_3/21
Rozdělení prvků PSP dle fyzikálních a chemických vlastností, periodický zákon, reaktivita prvků ve skupinách
zařazení do systému
8. VY_32_INOVACE_3_21.pdf (706,2 kB)
VY_32_INOVACE_3/22 Samostatná práce – vyhledávání informací o chemicky důležitých kovech a nekovech. Vlastnosti kovů a nekovů, jejich využití 8. VY_32_INOVACE_3_22.pdf (215,7 kB)
VY_32_INOVACE_3/23 Pracovní list na procvičování práce s periodickou soustavou prvků. Vyhledávání protonových čísel a elektronegativit, práce s údaji. 8. VY_32_INOVACE_3_23.pdf (217,4 kB)
VY_32_INOVACE_3/24 Křížovka na procvičení a zopakování prvků PSP. Pomocí nápovědy žáci doplňují názvy prvků do křížovky 8. VY_32_INOVACE_3_24.pdf (353 kB)
VY_32_INOVACE_3/25 Křížovka na procvičení chemických a fyzikálních vlastností halových prvků 8. VY_32_INOVACE_3_25.pdf (357,1 kB)
VY_32_INOVACE_3/26 Základní dělení chemických sloučenin, jejich význam a použití. Chemické koncovky a číslovky 8. VY_32_INOVACE_3_26.pdf (515,7 kB)
VY_32_INOVACE_3/27 Tvorba názvů a vzorců oxidů pomocí oxidačních čísel a jejich procvičování 8. VY_32_INOVACE_3_27.pdf (578,1 kB)
VY_32_INOVACE_3/28 Křížovka na procvičení názvů a vzorců oxidů 8. VY_32_INOVACE_3_28.pdf (443,9 kB)
VY_32_INOVACE_3/29 Test na zopakování vlastností, vzorců a použití důležitých oxidů. Výběr z nabízených variant – jedna správná odpověď 8. VY_32_INOVACE_3_29.pdf (215,2 kB)
VY_32_INOVACE_3/30 Tvorba názvů a vzorců sulfidů pomocí oxidačních čísel a jejich procvičování 8. VY_32_INOVACE_3_30.pdf (553,5 kB)
VY_32_INOVACE_3/31 Test na zopakování vlastností oxidů a sulfidů. Výběr z variant – jedna správná odpověď 8. VY_32_INOVACE_3_31.pdf (206,3 kB)
VY_32_INOVACE_3/32 Rébus – procvičování práce s PSP, vyhledávání značek prvků dle protonového čísla, sestavování slov 8. VY_32_INOVACE_3_32.pdf (206,4 kB)
VY_32_INOVACE_3/33 Pracovní list – vyhledávání informací o fyzikálních, chemických vlastnostech oxidů a sulfidů. Jejich praktické využití 8. VY_32_INOVACE_3_33.pdf (213,6 kB)
VY_32_INOVACE_3/34 Tvorba vzorců a názvů halogenidů, dle protonových čísel. Procvičování vzorců a názvů 8. VY_32_INOVACE_3_34.pdf (561,5 kB)
VY_32_INOVACE_3/35 Tvorba názvů a vzorců bezkyslíkatých kyselin, jejich vlastnosti a využití 8. VY_32_INOVACE_3_35.pdf (708,5 kB)
VY_32_INOVACE_3/36 Rébus – pomocí značek prvků sestavit slovo a napsat jeho význam 8. VY_32_INOVACE_3_36.pdf (209,6 kB)
VY_32_INOVACE_3/37 Tvorba názvů a vzorců kyslíkatých kyselin, jejich procvičování 8. VY_32_INOVACE_3_37.pdf (550,2 kB)
VY_32_INOVACE_3/38 Rovnice laboratorní přípravy a průmyslové výroby důležitých kyslíkatých kyselin. Jejich vlastnosti a použití 8. VY_32_INOVACE_3_38.pdf (584,6 kB)
VY_32_INOVACE_3/39 Test halogenidy – opakování vzorců, názvů a vlastností vybraných halogenidů 8. VY_32_INOVACE_3_39.pdf (216,3 kB)
VY_32_INOVACE_3/40 Hlavolam – pomocí informací vyhledávat písmena a sestavovat slova, která vytvářejí chemickou definici 8. VY_32_INOVACE_3_40.pdf (208,8 kB)