VY_32_INOVACE_2_2 Zeměpis II, pracovní listy, prezentace

VY_32_INOVACE_2_2 Zeměpis II, pracovní listy, prezentace

 

Seznam: VY_32_INOVACE_2_2 Zeměpis II, pracovní listy, prezentace - VY_32_INOVACE_2_ML2.pdf (261,5 kB)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_2/21 - VY_32_INOVACE_2/40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_2/21 Pracovní list pro aktivní práci žţáka s tematickými mapami ve Školním atlase dnešního světa: Hustota zalidnění. 6. VY_32_INOVACE_2_21.pdf (173 kB)
VY_32_INOVACE_2/22 Pracovní list pro aktivní práci žáka s tematickými mapami ve Školním atlase dnešního světa: Lidské rasy. Tvorba sloupkového diagramu. 6. VY_32_INOVACE_2_22.pdf (172,6 kB)
VY_32_INOVACE_2/23 Pracovní list pro aktivní práci žáka s tematickými mapami ve Školním atlase dnešního světa:Jazyky a písma. Náboženství. 6. VY_32_INOVACE_2_23.pdf (178,4 kB)
VY_32_INOVACE_2/24 Pracovní list pro aktivní práci žáka s tematickými mapami ve Školním atlase dnešního světa:Urbanizace. 6. VY_32_INOVACE_2_24.pdf (180,2 kB)
VY_32_INOVACE_2/25
Pracovní list pro aktivní práci žáka s tematickými mapami ve Školním atlase dnešního světa. Hospodářství.
6. VY_32_INOVACE_2_25.pdf (184 kB)
VY_32_INOVACE_2/26 Pracovní list pro aktivní práci žáka: Tvorba kartogramu. Žáci s využitím zadaných dat vytvoří kartogram. 6. VY_32_INOVACE_2_26.pdf (354,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/27 Pracovní list pro aktivní práci žáka: Tvorba kartodiagramu. Žáci s využitím zadaných dat vytvoří kartodiagram. 6. VY_32_INOVACE_2_27.pdf (305,2 kB)
VY_32_INOVACE_2/28 Pracovní list pro aktivní práci žáka v terénu s mapou, GPS, s buzolou – Orientace mapy, pochodová osa, azimut. 6. VY_32_INOVACE_2_28.pdf (297,9 kB)
VY_32_INOVACE_2/29 Pracovní list pro aktivní práci žáka. Orientace mapy v terénu. 6. VY_32_INOVACE_2_29.pdf (222,5 kB)
VY_32_INOVACE_2/30 Pracovní list pro aktivní práci žáka: Hledání pokladu s buzolou. Zábavná terénní hra pro žáky všech tříd, jejímž cílem je procvičení práce s buzolou, logického uvažování. 6. - 9. VY_32_INOVACE_2_30.pdf (271 kB)
VY_32_INOVACE_2/31 Hra pro zopakování hlavních měst a států Ameriky, Afriky. 7. VY_32_INOVACE_2_31.pdf (266,2 kB)
VY_32_INOVACE_2/32 Test pro zopakování učiva o Austrálii s možností využít atlas. 7. VY_32_INOVACE_2_32.pdf (266,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/33 Pracovní list pro aktivní práci žáka s atlasem: Jižní Evropa. 8. VY_32_INOVACE_2_33.pdf (393,1 kB)
VY_32_INOVACE_2/34 Hra pro zopakování států a jejich hlavních měst: Evropa. 8. VY_32_INOVACE_2_34.pdf (421 kB)
VY_32_INOVACE_2/35
Test k zopakování znalostí o státech JV Evropy s možností využít atlas.
8. VY_32_INOVACE_2_35.pdf (218,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/36
 Pracovní list pro aktivní práci žáka s webovými stránkami Královéhradeckého kraje s úkoly pro samostatnou práci.
9. VY_32_INOVACE_2_36.pdf (220,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/37
Prezentace o nejvyšší hoře Krkonoš Sněžce obsahuje vegetační stupně na svahu této hory. Součástí jsou úkoly pro samostatnou práci žáka s atlasem a s odbornou
literaturou.
9. VY_32_INOVACE_2_37.pdf (4,9 MB)
VY_32_INOVACE_2/38
Prezentace o zajímavých místech Královéhradeckého kraje zaměřená na Andršpašsko-teplické skály s úkoly pro samostatnou práci žáka.
9. VY_32_INOVACE_2_38.pdf (3,5 MB)
VY_32_INOVACE_2/39
Prezentace o zajímavých místech Královéhradeckého kraje zaměřená na přírodu východní části Krkonoš s úkoly
pro samostatnou práci žáka s atlasem a s internetovými stránkami.
9. VY_32_INOVACE_2_39.pdf (7,4 MB)
VY_32_INOVACE_2/40
Prezentace o turisticky zajímavých místech Královéhradeckého kraje s úkoly pro samostatnou práci žáka s atlasem a s internetovými stránkami.
9.