VY_32_INOVACE_2_1 Český jazyk II., gramatické jevy pro 7. - 8. roč., pracovní listy

VY_32_INOVACE_2_1 Český jazyk II., gramatické jevy pro 7. - 8. roč., pracovní listy


Seznam: VY_32_INOVACE_2_1 Český jazyk II., gramatické jevy pro 7. - 8. roč., pracovní listy - 
VY_32_INOVACE_2_ML1.pdf (252,6 kB)

 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_2/1 - VY_32_INOVACE_2/20
 
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_2/1 Opakování pravopisu, vět jednočlenných - dvojčlenných 7. VY_32_INOVACE_2_01.pdf (209,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/2 Opakování pravopisu, slovesných tříd a vzorů, rozbory souvětí 8. VY_32_INOVACE_2_02.pdf (213,3 kB)
VY_32_INOVACE_2/3 Opakování pravopisu, cvičení rozborů souvětí 8. VY_32_INOVACE_2_03.pdf (211,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/4 Opakování pravopisu, procvičení druhů vět 7. VY_32_INOVACE_2_04.pdf (217,1 kB)
VY_32_INOVACE_2/5 Opakování pravopisu, věty jednočlenné - dvojčlenné 7. VY_32_INOVACE_2_05.pdf (215,5 kB)
VY_32_INOVACE_2/6 Opakování pravopisu, slovesných tříd, vzorů, rozbory souvětí 8. VY_32_INOVACE_2_06.pdf (212,1 kB)
VY_32_INOVACE_2/7 Opakování pravopisu, druhů vět, podmět nevyjádřený - všeobecný 7. VY_32_INOVACE_2_07.pdf (213,4 kB)
VY_32_INOVACE_2/8 Opakování pravopisu, rozborů souvětí, cvičení čárek v souvětí 8. VY_32_INOVACE_2_08.pdf (288 kB)
VY_32_INOVACE_2/9 Opakování pravopisu, druhů podmětu, cvičení druhů vedlejších vět 7. VY_32_INOVACE_2_09.pdf (218,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/10 Opakování pravopisu, rozborů souvětí, nácvik čárek v souvětí 8. VY_32_INOVACE_2_10.pdf (218,1 kB)
VY_32_INOVACE_2/11 Opakování pravopisu, rozborů souvětí, cvičení čárek v souvětí 8. VY_32_INOVACE_2_11.pdf (210,2 kB)
VY_32_INOVACE_2/12 Opakování pravopisu, vedlejší věty podmětné, druhy vedlejších vět 7. VY_32_INOVACE_2_12.pdf (285,5 kB)
VY_32_INOVACE_2/13 Opakování pravopisu, druhů přísudku, cvičení vedlejších vět 7. VY_32_INOVACE_2_13.pdf (211,8 kB)
VY_32_INOVACE_2/14 Opakování pravopisu, rozbory složitých souvětí 8. VY_32_INOVACE_2_14.pdf (291 kB)
VY_32_INOVACE_2/15 Opakování pravopisu, rozbory souvětí, čárky 8. VY_32_INOVACE_2_15.pdf (214,9 kB)
VY_32_INOVACE_2/16 Opakování pravopisu, vedlejší věty podmětné, přísudkové 7. VY_32_INOVACE_2_16.pdf (212,9 kB)
VY_32_INOVACE_2/17 Opakování pravopisu, druhy příslovečného určení, vět vedlejších 7. VY_32_INOVACE_2_17.pdf (211,6 kB)
VY_32_INOVACE_2/18 Opakování pravopisu, rozbory souvětí, cvičení čárek 8. VY_32_INOVACE_2_18.pdf (215,4 kB)
VY_32_INOVACE_2/19 Opakování pravopisu, druhů vedlejších vět 7. VY_32_INOVACE_2_19.pdf (212,4 kB)
VY_32_INOVACE_2/20 Opakování pravopisu, druhy vedlejších vět příslovečnýc 7. VY_32_INOVACE_2_20.pdf (211 kB)