VY_32_INOVACE_12_3 Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

VY_32_INOVACE_12_3 Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

Seznam: VY_32_INOVACE_12_3 - Čeština pro 3. ročník ZŠ

VY_32_INOVACE_12_ML3.pdf (261445)


SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_12/41 - VY_32_INOVACE_12/60

 

Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_12_41 Pracovní list – Podstatná jména - čtyřsměrka  3. VY_32_INOVACE_12_41.pdf (356140)
VY_32_INOVACE_12_42 Pracovní list - Bajka  3. VY_32_INOVACE_12_42.pdf (529765)
VY_32_INOVACE_12_43 Pracovní list - Podstatná jména  3. VY_32_INOVACE_12_43.pdf (384297)
VY_32_INOVACE_12_44 Pracovní list – Skloňování podstatných jmen  3. VY_32_INOVACE_12_44.pdf (368167)
VY_32_INOVACE_12_45 Pracovní list - Opakování – druhy vět, slovní druhy  3. VY_32_INOVACE_12_45.pdf (365385)
VY_32_INOVACE_12_46 Pracovní list – Obecná a vlastní jména  3. VY_32_INOVACE_12_46.pdf (403249)
VY_32_INOVACE_12_47 Pracovní list – Vlastní jména, čtyřsměrka  3. VY_32_INOVACE_12_47.pdf (275708)
VY_32_INOVACE_12_48 Pracovní list – Osmisměrka – podstatná jména, slovesa  3. VY_32_INOVACE_12_48.pdf (318823)
VY_32_INOVACE_12_49 Pracovní list – Abeceda, hřebenovka  3. VY_32_INOVACE_12_49.pdf (379698)
VY_32_INOVACE_12_50 Pracovní list – Slovní druhy, vyhledávání a určování  3. VY_32_INOVACE_12_50.pdf (532655)
VY_32_INOVACE_12_51 Pracovní list – Slovesa 3. VY_32_INOVACE_12_51.pdf (368931)
VY_32_INOVACE_12_52 Pracovní list – Opakování  3. VY_32_INOVACE_12_52.pdf (401874)
VY_32_INOVACE_12_53 Pracovní list - Kontrolní práce  3. VY_32_INOVACE_12_53.pdf (396339)
VY_32_INOVACE_12_54 Pracovní list – Tvary slov a slova příbuzná  3. VY_32_INOVACE_12_54.pdf (367847)
VY_32_INOVACE_12_55 Pracovní list – Test  3. VY_32_INOVACE_12_55.pdf (328621)
VY_32_INOVACE_12_56 Pracovní list – Vyjmenovaná slova  3. VY_32_INOVACE_12_56.pdf (367851)

VY_32_INOVACE_12_57

Pracovní list – Opakování - prosinec  3. VY_32_INOVACE_12_57.pdf (377192)
VY_32_INOVACE_12_58 Pracovní list – Slovní druhy  3. VY_32_INOVACE_12_58.pdf (506520)
VY_32_INOVACE_12_59 Pracovní list – Slovesa 2  3. VY_32_INOVACE_12_59.pdf (279174)
VY_32_INOVACE_12_60 Pracovní list – Doplňování vyjmenovaných slov po „b“, „l“  3. VY_32_INOVACE_12_60.pdf (411583)