VY_32_INOVACE_12_2 Přírodověda 1. st. pro 5. ročník

Seznam: VY_32_INOVACE_12_2 - Přírodověda 1. st. pro 5. ročník

VY_32_INOVACE_12_ML2.pdf (268657)


SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_12/21 - VY_32_INOVACE_12/400

 

Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_12_21 Základní podmínky života na Zemi – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_21.pdf (222852)
VY_32_INOVACE_12_22 Člověk a příroda - prezentace  5. VY_32_INOVACE_12_22.pdf (1734653)
VY_32_INOVACE_12_23 Člověk a příroda – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_23.pdf (210306)
VY_32_INOVACE_12_24 Půda – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_24.pdf (173962)
VY_32_INOVACE_12_25 Nerosty – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_25.pdf (221488)
VY_32_INOVACE_12_26 Horniny – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_26.pdf (221527)
VY_32_INOVACE_12_27 Paliva – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_27.pdf (172914)
VY_32_INOVACE_12_28 Vesmír – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_28.pdf (175273)
VY_32_INOVACE_12_29 Sluneční soustava - prezentace 5. VY_32_INOVACE_12_29.pdf (828393)
VY_32_INOVACE_12_30 Planety sluneční soustavy - prezentace  5. VY_32_INOVACE_12_30.pdf (663320)
VY_32_INOVACE_12_31 Měsíc – prezentace  5. VY_32_INOVACE_12_31.pdf (1062401)
VY_32_INOVACE_12_32 Gravitace – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_32.pdf (175921)
VY_32_INOVACE_12_33 Země v přímém přenosu – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_33.pdf (173350)
VY_32_INOVACE_12_34 Atmosféra - pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_34.pdf (220214)
VY_32_INOVACE_12_35 Počasí a podnebí - pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_35.pdf (174308)
VY_32_INOVACE_12_36 Rozmanitost života na Zemi – tropický pás - prezentace  5. VY_32_INOVACE_12_36.pdf (1349849)
VY_32_INOVACE_12_37 Rozmanitost života na Zemi – mírný pás - prezentace  5. VY_32_INOVACE_12_37.pdf (1583793)
VY_32_INOVACE_12_38 Rozmanitost života na Zemi – studený pás - prezentace  5. VY_32_INOVACE_12_38.pdf (1181075)
VY_32_INOVACE_12_39 Rozmanitost života na Zemi – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_39.pdf (224965)
VY_32_INOVACE_12_40 Zoologické zahrady – pracovní list  5. VY_32_INOVACE_12_40.pdf (178635)