VY_32_INOVACE_11_3 Zeměpis

VY_32_INOVACE_11_3 Zeměpis

Seznam: VY_32_INOVACE_11_3  Zeměpis

VY_32_INOVACE_11_ML2.pdf (260736)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_11_41 - VY_32_INOVACE_11_60
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_11_41

Poloha ČR. Prezentace s úkoly na téma Poloha ČR

a nejvzdálenější body ČR. 
9.

VY_32_INOVACE_11_41.pdf (4365752)

VY_32_INOVACE_11_42

SOOS. Sopky. Prezentace o geologické minulosti České republiky zaměřená na sopečné pozůstatky v Karlovarském kraji. 

9.  
VY_32_INOVACE_11_43 Barrandien. Prezentace o geologické minulosti ČR.  9. VY_32_INOVACE_11_43.pdf (7328550)
VY_32_INOVACE_11_44

Český les. Prezentace o CHKO Český les s úkoly pro samostatnou práci žáka. 

9. VY_32_INOVACE_11_44.pdf (5265668)
VY_32_INOVACE_11_45 Šumava – jezera, vrcholy. Prezentace o zajímavých místech Šumavy s úkoly pro samostatnou práci žáka.  9. VY_32_INOVACE_11_45.pdf (3711450)
VY_32_INOVACE_11_46

České středohoří. Prezentace České středohoří s úkoly

pro samostatnou práci žáka 
9. VY_32_INOVACE_11_46.pdf (6072755)
VY_32_INOVACE_11_47

Moravskoslezské Beskydy. Prezentace o zajímavých místech Moravskoslezských Beskyd a s úkoly pro samostatnou práci žáka

9. VY_32_INOVACE_11_47.pdf (4137524)
VY_32_INOVACE_11_48

Krasové oblasti ČR. Prezentace o krasových oblastech v ČR s úkoly pro samostatnou práci žáka. 

9. VY_32_INOVACE_11_48.pdf (2874585)
VY_32_INOVACE_11_49

Biosférické rezervace. Pálava. Prezentace o zajímavých místech CHKO Pálava (biosférická rezervace) s úkoly pro samostatnou práci žáka. 

9. VY_32_INOVACE_11_49.pdf (2345788)
VY_32_INOVACE_11_50 Národní parky. Podyjí. Prezentace o zajímavých místech NP Podyjí s úkoly pro samostatnou práci žáka.  9.  
VY_32_INOVACE_11_51 Řeky ČR. Prezentace Řeky ČR s úkoly pro žáka.  9. VY_32_INOVACE_11_51.pdf (5370319)
VY_32_INOVACE_11_52 Zemědělství ČR. Prezentace s úkoly pro práci s atlasem ČR  9. VY_32_INOVACE_11_52.pdf (3111001)
VY_32_INOVACE_11_53 Těžební průmysl. Prezentace s úkoly pro samostatnou práci žáka s atlasem ČR 9. VY_32_INOVACE_11_53.pdf (3017126)
VY_32_INOVACE_11_54

Energetika ČR. Prezentace zaměřená na energetiku ČR s úkoly pro samostatnou práci žáka 

9. VY_32_INOVACE_11_54.pdf (4221221)
VY_32_INOVACE_11_55 Pracovní list zaměřený na práci s rejstříkem. Slouží k prověření práce s rejstříky v různých typech atlasů.  6. VY_32_INOVACE_11_55.pdf (251462)
VY_32_INOVACE_11_56 Pracovní list pro procvičování určování zeměpisné polohy.  6. VY_32_INOVACE_11_56.pdf (192085)
VY_32_INOVACE_11_57 Práce s mapou 12-31 Kralovice 6. VY_32_INOVACE_11_57.pdf (232099)
VY_32_INOVACE_11_58

Prezentace pro výklad popisu buzoly s úkolem pro samostatnou práci žáka. 

6. VY_32_INOVACE_11_58.pdf (791189)
VY_32_INOVACE_11_59 Prezentace pro určování azimutu v terénu.  6. VY_32_INOVACE_11_59.pdf (1304875)
VY_32_INOVACE_11_60 Prezentace: Orientace mapy pomocí buzoly.  6. VY_32_INOVACE_11_60.pdf (1332240)