VY_32_INOVACE_11_2 Matematika a její aplikace

VY_32_INOVACE_11_2 Matematika a její aplikace

Seznam: VY_32_INOVACE_11_2  Matematika a její aplikace

VY_32_INOVACE_11_ML2.pdf (260736)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_11_21 - VY_32_INOVACE_11_40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_11_21 Procenta shrnutí – pracovní list procvičování  8.A

VY_32_INOVACE_11_21.pdf (205889)

VY_32_INOVACE_11_22 Úhly, osy úhlů, výpočty – stupně a minuty – prac.list procvičování  8.A VY_32_INOVACE_11_22.pdf (207577)
VY_32_INOVACE_11_23 Úhly, osy úhlů, výpočty – stupně a minuty – písemná práce 8.B VY_32_INOVACE_11_23.pdf (207260)
VY_32_INOVACE_11_24 Druhá odmocnina – pracovní list procvičování  8.B VY_32_INOVACE_11_24.pdf (314565)
VY_32_INOVACE_11_25 Druhá odmocnina - písemná práce  8.A VY_32_INOVACE_11_25.pdf (376531)
VY_32_INOVACE_11_26 Desetinná čísla a zlomky - pracovní list procvičování  7.B VY_32_INOVACE_11_26.pdf (317867)
VY_32_INOVACE_11_27 Desetinná čísla a zlomky - písemná práce  7.A VY_32_INOVACE_11_27.pdf (420029)
VY_32_INOVACE_11_28 Desetinná čísla a zlomky - písemná práce  7.B VY_32_INOVACE_11_28.pdf (420198)
VY_32_INOVACE_11_29 Výpočty s desetinnými čísly - pracovní list procvičování  7.A VY_32_INOVACE_11_29.pdf (316400)
VY_32_INOVACE_11_30 Výpočty s desetinnými čísly – písemná práce  7.B VY_32_INOVACE_11_30.pdf (418744)
VY_32_INOVACE_11_31 Výpočty zlomky a desetinná čísla – pracovní list procvičování  7.B VY_32_INOVACE_11_31.pdf (316687)
VY_32_INOVACE_11_32 Výpočty zlomky a desetinná čísla – písemná práce  7.A VY_32_INOVACE_11_32.pdf (416890)
VY_32_INOVACE_11_33 Obsah a obvod kruhu - písemná práce  8.A VY_32_INOVACE_11_33.pdf (202849)
VY_32_INOVACE_11_34 Obsah a obvod kruhu – pracovní list procvičování  8.B VY_32_INOVACE_11_34.pdf (204374)
VY_32_INOVACE_11_35 Kruhová výseč, oblouk – pracovní list procvičování  8.A VY_32_INOVACE_11_35.pdf (204203)
VY_32_INOVACE_11_36 Kruhová výseč, oblouk – písemná práce  8.B VY_32_INOVACE_11_36.pdf (203664)
VY_32_INOVACE_11_37 Pythagorova věta - pracovní list procvičování  8.A VY_32_INOVACE_11_37.pdf (206570)
VY_32_INOVACE_11_38 Pythagorova věta – písemná práce  8.B VY_32_INOVACE_11_38.pdf (205493)
VY_32_INOVACE_11_39 Shodnost trojúhelníku – pracovní list procvičování  7.A VY_32_INOVACE_11_39.pdf (207095)
VY_32_INOVACE_11_40 Shodnost trojúhelníku - pracovní list procvičování  7.B VY_32_INOVACE_11_40.pdf (205870)