VY_32_INOVACE_11_1 Český jazyk pro 2. st.

VY_32_INOVACE_11_1 Český jazyk pro 2. st.

Seznam: VY_32_INOVACE_11_1 Český jazyk pro 2. st.

VY_32_INOVACE_11_ML1.pdf (262445)

 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_11_1 - VY_32_INOVACE_11_20
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_11_1 Pracovní list – Konkrétní a abstraktní pod.jména  7.

 VY_32_INOVACE_11_1.pdf (350762)

VY_32_INOVACE_11_2 Pracovní list – Karel Čapek 7. VY_32_INOVACE_11_2.pdf (347875)
VY_32_INOVACE_11_3 Pracovní list – Slovo a sousloví, rčení a pořekadla  7. VY_32_INOVACE_11_3.pdf (355127)
VY_32_INOVACE_11_4 Pracovní list – Opakování o významu slov  7. VY_32_INOVACE_11_4.pdf (351852)
VY_32_INOVACE_11_5 Pracovní list – Slova jednoznačná a mnohoznačná  7. VY_32_INOVACE_11_5.pdf (354564)
VY_32_INOVACE_11_6 Pracovní list – František Nepil  7. VY_32_INOVACE_11_6.pdf (344052)
VY_32_INOVACE_11_7 Pracovní list – Slova citově zabarvená 7. VY_32_INOVACE_11_7.pdf (352567)
VY_32_INOVACE_11_8 Pracovní list – Homonyma, synonyma a slova mnohoznačná  7. VY_32_INOVACE_11_8.pdf (352612)
VY_32_INOVACE_11_9 Pracovní list – Kníže Václav  7. VY_32_INOVACE_11_9.pdf (339982)
VY_32_INOVACE_11_10 Pracovní list – Alois Jirásek  7. VY_32_INOVACE_11_10.pdf (342051)
VY_32_INOVACE_11_11 Pracovní list – Kosmova kronika česká, Dalimilova kronika  7. VY_32_INOVACE_11_11.pdf (341779)
VY_32_INOVACE_11_12 Pracovní list – Slovní zásoba a její obohacování  7. VY_32_INOVACE_11_12.pdf (358561)
VY_32_INOVACE_11_13 Pracovní list – Obohacování slovní zásoby  7. VY_32_INOVACE_11_13.pdf (361094)
VY_32_INOVACE_11_14 Pracovní list – Způsoby tvoření slov - odvozování  7. VY_32_INOVACE_11_14.pdf (352564)
VY_32_INOVACE_11_15 Pracovní list – Karel Jaromír Erben  7. VY_32_INOVACE_11_15.pdf (342662)
VY_32_INOVACE_11_16 Pracovní list – Způsoby tvoření slov - skládání  7. VY_32_INOVACE_11_16.pdf (351729)
VY_32_INOVACE_11_17 Pracovní list – Způsoby tvoření slov - zkracování  7. VY_32_INOVACE_11_17.pdf (361483)
VY_32_INOVACE_11_18 Pracovní list – Odvozování podstatných jmen  7. VY_32_INOVACE_11_18.pdf (355725)
VY_32_INOVACE_11_19 Pracovní list – Ota Pavel  7. VY_32_INOVACE_11_19.pdf (346952)
VY_32_INOVACE_11_20 Pracovní list – Odvozování přídavných jmen  7. VY_32_INOVACE_11_20.pdf (351204)