VY_32_INOVACE_10_3 Český jazyk pro 1. stupeň

VY_32_INOVACE_10_3  Český jazyk pro 1. stupeň

Seznam: VY_32_INOVACE_10_3 Český jazyk pro 1. stupeň 
VY_32_INOVACE_10_ML3.pdf (257,7 kB)SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_10/41 - VY_32_INOVACE_10/60
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_10_41 Pracovní list - Báseň 3. VY_32_INOVACE_10_41.pdf (585809)
VY_32_INOVACE_10_42 Pracovní list - Abeceda  3. VY_32_INOVACE_10_42.pdf (453177)
VY_32_INOVACE_10_43 Pracovní list - Hlásky  3. VY_32_INOVACE_10_43.pdf (569631)
VY_32_INOVACE_10_44 Pracovní list - Spodoba 3. VY_32_INOVACE_10_44.pdf (540732)
VY_32_INOVACE_10_45 Pracovní list -  Opakování – slova mnohoznačná 3. VY_32_INOVACE_10_45.pdf (647610)
VY_32_INOVACE_10_46 Pracovní list – Význam slov 3. VY_32_INOVACE_10_46.pdf (456921)
VY_32_INOVACE_10_47 Pracovní list – Slabiky s ě, druhy vět 3. VY_32_INOVACE_10_47.pdf (698644)
VY_32_INOVACE_10_48 Pracovní list – Věta, slovo, slabika 3. VY_32_INOVACE_10_48.pdf (352450)
VY_32_INOVACE_10_49 Pracovní list – Opakování – věta, slovo, slabika 3. VY_32_INOVACE_10_49.pdf (388214)
VY_32_INOVACE_10_50 Pracovní list – Správné pořadí vět  3. VY_32_INOVACE_10_50.pdf (360442)
VY_32_INOVACE_10_51 Pracovní list - Pohádka 3. VY_32_INOVACE_10_51.pdf (558271)
VY_32_INOVACE_10_52 Pracovní list – Pohádka 2 3. VY_32_INOVACE_10_52.pdf (596265)
VY_32_INOVACE_10_53 Pracovní list -  Pohádkové dvojice, křížovka 3. VY_32_INOVACE_10_53.pdf (300643)
VY_32_INOVACE_10_54 Pracovní list – Opakování - významové okruhy 3. VY_32_INOVACE_10_54.pdf (575092)
VY_32_INOVACE_10_55 Pracovní list – Opakování - hlásky 3. VY_32_INOVACE_10_55.pdf (715268)
VY_32_INOVACE_10_56 Pracovní list – Opakování – hlásky 2 3. VY_32_INOVACE_10_56.pdf (629827)
VY_32_INOVACE_10_57 Pracovní list - Opakování – druhy vět, slovesa, podstatná jména  3. VY_32_INOVACE_10_57.pdf (913166)
VY_32_INOVACE_10_58 Pracovní list - Souhrnné opakování 3. VY_32_INOVACE_10_58.pdf (451684)
VY_32_INOVACE_10_59 Pracovní list – Práce s chybou  3. VY_32_INOVACE_10_59.pdf (385250)
VY_32_INOVACE_10_60 Pracovní list – Doplňování správných samohlásek 3. VY_32_INOVACE_10_60.pdf (368281)