VY_32_INOVACE_1_3 Zeměpis I, pracovní listy, prezentace

VY_32_INOVACE_1_3 Zeměpis I, pracovní listy, prezentace

Seznam: VY_32_INOVACE_1_3 Zeměpis I, pracovní listy, prezentace - 
VY_32_INOVACE_1_ML3.pdf (261,3 kB)

 


SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_1/41 - VY_32_INOVACE_1/60

 

Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_1/41 Pracovní list pro zjištění praktické znalosti práce s aktuálním jízdním řádem ČSD. 6. VY_32_INOVACE_1_41.pdf (171,8 kB)
VY_32_INOVACE_1/42 Pracovní list pro aktivní práci žáka s webovými stránkami www. jizdnirady.idnes.cz 6. VY_32_INOVACE_1_42.pdf (174 kB)
VY_32_INOVACE_1/43 Pracovní list pro aktivní práci žáků s webovými stránkami www.ceskehory.cz. 6. VY_32_INOVACE_1_43.pdf (173,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/44 Příprava jednodenního cyklovýletu. Pracovní list k prověření praktických dovedností v práci s internetovými stránkami. 6. VY_32_INOVACE_1_44.pdf (172,9 kB)
VY_32_INOVACE_1/45 Příprava dvoudenního výletu. Pracovní list k ověření probrané látky, práce s internetovými stránkami. 6. VY_32_INOVACE_1_45.pdf (173,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/46 Práce s www.mapy.cz. Pracovní list k ověření práce žáků s internetovými stránkami, ověření práce s topografickou mapou. 6. VY_32_INOVACE_1_46.pdf (174,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/47 Státy severní Ameriky. Test pro žáky, ve kterém je shrnuto učivo o státech severní Ameriky. 7. VY_32_INOVACE_1_47.pdf (175,9 kB)
VY_32_INOVACE_1/48 Státy jižní Ameriky. Test pro žáky k prověření znalostí o státech jižní Ameriky. 7. VY_32_INOVACE_1_48.pdf (175,3 kB)
VY_32_INOVACE_1/49 Státy střední Ameriky. Pracovní list zaměřený na oblast střední Ameriky, obsahuje různé formy práce se školním atlasem. 7. VY_32_INOVACE_1_49.pdf (177,5 kB)
VY_32_INOVACE_1/50 Pracovní list zaměřený na oblast Antarktidy a Indického oceánu. Slouží k prověření práce se školním atlasem a internetem. 7. VY_32_INOVACE_1_50.pdf (177,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/51 Střední Evropa. Test pro žáky, ve kterém je shrnuto učivo o státech střední Evropy. 8. VY_32_INOVACE_1_51.pdf (223,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/52 Severní Evropa. Test slouží k zopakování znalostí o státech severní Evropy s možností využít školní atlas. 8. VY_32_INOVACE_1_52.pdf (218 kB)
VY_32_INOVACE_1/53 Západní Evropa Test slouží k prověření znalostí o státech západní Evropy s možností využít školní atlas. 8. VY_32_INOVACE_1_53.pdf (312,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/54 Zajímavá místa Krušných hor. Prezentace o zajímavých lokalitách Krušných hor, obsahuje úkoly pro samostatnou práci žáků s atlasem. 9. VY_32_INOVACE_54.pdf (6,3 MB)
VY_32_INOVACE_1/55 Pracovní list pro aktivní práci žáka s Google Earth – vytvoření složky, bodu 9. VY_32_INOVACE_1_55.pdf (249,6 kB)
VY_32_INOVACE_1/56 Prezentace kraje ČR. Pracovní list pro žáka pro samostatnou tvorbu prezentace kraje ČR. 9. VY_32_INOVACE_1_56.pdf (215,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/57 Charakteristika kraje. Pracovní list - osnova - pro žáka, s jehož pomocí zpracovává jednotlivé kraje České republiky. 9. VY_32_INOVACE_1_57.pdf (223,8 kB)
VY_32_INOVACE_1/58 Praha. Pracovní list zaměřený na získávání informací o Praze z mapy a z jiné odborné literatury a z internetových stránek. 9. VY_32_INOVACE_1_58.pdf (220,6 kB)
VY_32_INOVACE_1/59 Středočeský kraj. Pracovní list pro zjišťování informací o Středočeském kraji s využitím atlasů. 9. VY_32_INOVACE_1_59.pdf (219,3 kB)
VY_32_INOVACE_1/60 Plzeňský kraj – Pracovní list pro aktivní práci s www stránkami Plzeňského kraje 9. VY_32_INOVACE_1_60.pdf (172,8 kB)