VY_32_INOVACE_1_2 Dějepis, pracovní listy, prezentace

VY_32_INOVACE_1_2 Dějepis, pracovní listy, prezentace

Seznam: VY_32_INOVACE_1_2 Dějepis, pracovní listy, prezentace - 
VY_32_INOVACE_1_40.pdf (253,5 kB)

 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_1/21 - VY_32_INOVACE_1/40
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_1/21 procvičování letopočtů, tajenka 7. VY_32_INOVACE_1_21.pdf (327,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/22 procvičování znalostí pravěkého umění a architektury, pracovní list 6. VY_32_INOVACE_1_22.pdf (291,9 kB)
VY_32_INOVACE_1/23 procvičování letopočtů, tajenka 9. VY_32_INOVACE_1_23.pdf (259,1 kB)
VY_32_INOVACE_1/24 procvičování architektury starověkého Řecka, pracovní list 6. VY_32_INOVACE_1_24.pdf (395,1 kB)
VY_32_INOVACE_1/25 prezentace architektury starověkého Řecka 6. VY_32_INOVACE_1_25.pdf (1,5 MB)
VY_32_INOVACE_1/26 procvičování znalostí klášterní architektury a cisterciáckého řádu, pracovní list 7. VY_32_INOVACE_1_26.pdf (216,5 kB)
VY_32_INOVACE_1/27 procvičování znalostí o divadle ve starověkém Řecku, pracovní list 6. VY_32_INOVACE_1_27.pdf (527,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/28 prezentace divadla ve starověkém Řecku 6. VY_32_INOVACE_1_28.pdf (1,3 MB)
VY_32_INOVACE_1/29
procvičování znalostí o kancléři Metternichovi a situaci v Evropě na začátku 19. století, pracovní list
8. VY_32_INOVACE_1_29.pdf (249,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/30 prezentace osoby kancléře Metternicha 8. VY_32_INOVACE_1_30.pdf (2 MB)
VY_32_INOVACE_1/31 prezentace náboženské krize a papežského schizma v pozdním středověku 7. VY_32_INOVACE_1_31.pdf (1,6 MB)
VY_32_INOVACE_1/32 procvičování znalostí českého státu v 9. a 12. století a rodu Přemyslovců, pracovní list 7. VY_32_INOVACE_1_32.pdf (226 kB)
VY_32_INOVACE_1/33 prezentace rodu Přemyslovců a historie českého státu v 9. až 12. století 7. VY_32_INOVACE_1_33.pdf (3,9 MB)
VY_32_INOVACE_1/34 prezentace umění a architektury v pravěku 6. VY_32_INOVACE_1_34.pdf (6 MB)
VY_32_INOVACE_1/35 procvičování znalostí umění a architektury v 19. století, pracovní list 8. VY_32_INOVACE_1_35.pdf (298 kB)
VY_32_INOVACE_1/36 prezentace cisterciáckého řádu a klášterní architektury 7. VY_32_INOVACE_1_36.pdf (1,7 MB)
VY_32_INOVACE_1/37 prezentace výtvarného umění a architektury v 19. století 8. VY_32_INOVACE_1_37.pdf (4,6 MB)
VY_32_INOVACE_1/38 procvičování znalostí k osobě Metternicha a Napoleona, historický kvíz – Metternich kontra Napoleon 8. VY_32_INOVACE_1_38.pdf (821,5 kB)
VY_32_INOVACE_1/39 procvičování znalostí cisterciáckého řádu a klášterní architektury, tajenka 7. VY_32_INOVACE_1_39.pdf (400,1 kB)
VY_32_INOVACE_1/40 procvičování znalostí k osobě Gaia Julia Caesara 6. VY_32_INOVACE_1_40.pdf (253,5 kB)