VY_32_INOVACE_1_1 Český jazyk I. pro 2. st., pracovní listy

VY_32_INOVACE_1_1 Český jazyk I. pro 2. st., pracovní listy

Seznam: VY_32_INOVACE_1_1 Český jazyk I. pro 2. st. - 
VY_32_INOVACE_1_ML1.pdf (253,1 kB)SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ
SADA DUM: VY_32_INOVACE_1/1 - VY_32_INOVACE_1/20
Označení DUMu Krátká anotace o možnosti využití Ročník Ke stažení
VY_32_INOVACE_1/1 Opakovací test – pravopis, druhy vět   8.  VY_32_INOVACE_1_01.pdf (365,4 kB)
VY_32_INOVACE_1/2 Opakovací test – pravopis, slovesa, slovní druhy 7. VY_32_INOVACE_1_02.pdf (213,5 kB)
VY_32_INOVACE_1/3 Opakovací test – pravopis, slovesa, rozbory vět 7. VY_32_INOVACE_1_03.pdf (209,4 kB)
VY_32_INOVACE_1/4 Opakovací test – pravopis, druhy vět, slovesné třídy 8. VY_32_INOVACE_1_04.pdf (208,6 kB)
VY_32_INOVACE_1/5 Opakovací test – pravopis, rozbor vět, slovesný rod 7. VY_32_INOVACE_1_05.pdf (211,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/6
Opakovací test – pravopis, druhy vedlejších vět, poměry mezi 
větami 
8.  VY_32_INOVACE_1_06.pdf (211 kB)
VY_32_INOVACE_1/7
Opakovací test – druhy vedlejších vět, zájmena, poměry hlavních 
vět 
8.  VY_32_INOVACE_1_07.pdf (213,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/8 Opakovací test – pravopis, poměry mezi větami 8. VY_32_INOVACE_1_08.pdf (215,4 kB)
VY_32_INOVACE_1/9 Opakovací test – poměry mezi větami hlavními   8. VY_32_INOVACE_1_09.pdf (211,1 kB)
VY_32_INOVACE_1/10  Opakovací test – pravopis, slovesný rod, příslovce 7. VY_32_INOVACE_1_10.pdf (216,5 kB)
VY_32_INOVACE_1/11 Opakovací test – pravopis, zájmena, poměry vět hlavních 8. VY_32_INOVACE_1_11.pdf (218,1 kB)
VY_32_INOVACE_1/12 Opakovací test – velká písmena, poměry mezi větnými členy 8.  VY_32_INOVACE_1_12.pdf (210,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/13  Opakovací test – pravopis, příslovečné spřežky, význam 7. VY_32_INOVACE_1_13.pdf (209,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/14 Opakovací test – příslovce, předložky 7.  VY_32_INOVACE_1_14.pdf (213,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/15
Opakovací test – velká písmeny, poměry větných členů, vedlejší 
věty 
8.  VY_32_INOVACE_1_15.pdf (218,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/16  Opakovací test – velká písmena, poměry vět vedlejších, souvětí 8. VY_32_INOVACE_1_16.pdf (216,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/17 Opakovací test – pravopis, slovní druhy, druhy vět 7. VY_32_INOVACE_1_17.pdf (217,4 kB)
VY_32_INOVACE_1/18    Opakovací test – velká písmena, slovní druhy, druhy vět  7. VY_32_INOVACE_1_18.pdf (218,2 kB)
VY_32_INOVACE_1/19 Opakovací test – velká písmena, slovní druhy, druhy vět  7. VY_32_INOVACE_1_19.pdf (217,7 kB)
VY_32_INOVACE_1/20 Opakovací test – velká písmena, rozbory složitých souvětí  8. VY_32_INOVACE_1_20.pdf (212 kB)