Volání o pomoc - listopad 2014

Volání o pomoc - listopad 2014

VOLÁNÍ O POMOC- LISTOPAD 2014

    Všichni víme, jak je důležité umět včas pomoci druhému. I děti ve třídách se učí znát telefonní čísla, která i zachraňují lidské životy. Formou hry např. zkouší ohlašovat požár, popsat stav zraněného nebo rychle vylíčit jinou nepříjemnou událost. 

    A právě tímto tématem se zabývali žáci 2. a 3. tříd ve výukovém programu Ještěrky. Zdravotní sestra Martina Weberová velmi pěkně s dětmi probrala bod po bodu, jak při nějakém neštěstí postupovat.  V praktické části si žáci mohli vyzkoušet oživování „Pepy“a na závěr jsme zdatně ošetřili i perfektně namaskované poranění ruky. Kéž bychom všichni volali „o pomoc“ co nejméně a vždy se šťastným koncem.

                                                                                                                         Ivana Kozlíková