VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum v PowerPointu 2007

VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum v PowerPointu 2007

Ke stažení
VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum v PowerPointu 2007.pdf (752,8 kB) - dokument -
VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum pro presentaci.pdf (2,3 MB) - presentace s 20 snímky. Presentaci v systému Scribd je možné si prohlédnout na konci této webové stránky.
VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum pro presentaci - 6obr.pdf (1 MB) - presentace s 6 snímky na stránce - 4 stránky A4

 

Vytvoření fotoalba v PowerPointu 2007 pro presentaci 


Vytvoření fotoalba pro presentaci může být častým případem aplikace ve školní praxi.

Ukážeme si postup vytvoření fotoalba na příkladu již hotového výukového materiálu VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech – příklad fotoalba v PowerPointu 2007 . Hotové fotoalbum ke stažení je zde - VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech.pdf (3 MB)

 

Krok  1 - Založení fotoalba
Na kartě Vložení zvolíme Fotoalbum/Nové fotoalbum

 

Krok  2 - Vložení obrázků ze souboru
Po kliknutí na Nové fotoalbum se objeví okno Fotoalbum, kde klikneme na Vložit obrázek z:  Soubor či disketa


Krok 3 - Výběr souboru s obrázky
Po kliknutí na Soubor či disketa se objeví okno Vložit nové obrázky. V Oblasti hledání vybereme složku, kde máme obrázky uložené (v našem případě Paříž v detailech - foto)


 

Krok  4 - Označení obrázků k výběru do fotoalba
Označení obrázků: klikneme na první + stiskneme a podržíme klávesu Shift + klikneme na poslední. Tím jsou všechny obrázky vybrány a můžeme kliknout na tlačítko Vložit.

 

Krok 5 - Obsah alba
Objeví se okno Fotoalbum s načtenými Obrázky v albu. Zde je možné zkontrolovat nebo upravit jejich pořadí. Rozložení obrázku ponecháme jako Přizpůsobit snímku a klikneme na tlačítko Vytvořit.Krok 6 - Hotové „syrové“ fotoalbum
Objeví se hotové „syrové“ fotoalbum - bez jakéhokoliv textu. Vertikální obrázky jsou na snímku s bílými pruhy po straně, horizontální obrázky vyplňují celý snímek.Úprava fotoalba - titulní stránka + texty 

 

Krok 7 – Úprava snímku č. 1
Standardními postupy upravíme úvodní snímek č. 1 - vložení obrázků + textu. 

 

Krok 8 - Vložení textu k vertikálnímu obrázku - část 1
Vlevo v pásu snímků klikneme na požadovaný snímek a na kartě Vložení zvolíme Textové pole


 

Krok 9 - Vložení textu k vertikálnímu obrázku - část 2
Umístíme textové pole
a napíšeme do něj text ve zvolené velikosti. Ten se pak objeví i na snímku v pásu snímků.

 
 

Krok 10 - Vložení textu k horizontálnímu snímku pokrývajícímu celou plochu
V pásu snímků klikneme na příslušný snímek, zvolíme vložení textu a do textového  pole vložíme text – bude ještě nezbytné zvolit velikost a barvu textu
 

Krok 11 - Vložení textu ke zbývajícím vertikálním a horizontálním snímkům


Krok 12 – Uložení presentace

Po skončení práce uložte váš výtvor jako Presentaci aplikace PowerPoint  - vámi zvolený název souboru bude mít formát pptx. Tento soubor používejte k úpravám nebo aktualizacím.


 

Poté zvolte možnost Uložit jako PDF nebo XPS – po klepnutí se okno Publikovat ve formátu PDF nebo XPS s názvem vašeho souboru. Klepnutím na tlačítko Publikovat vytvoříte presentaci ve formátu pdf.

 


Klepnutím na tlačítko Možnosti si můžete zvolit další formát publikace – viz VM 004 - Uložení presentace PowerPointu 2007 do formátu pdf

 

 Výukové materiály

  1. ŽALOUDEK, František: VM 004 - Uložení presentace PowerPointu 2007 do formátu pdf (aktualizovaná verze na webu školy) • Ke stažení (aktualizovaná verze ze 14. 7. 2010 ve formátu pdf): VM 004 - Uložení presentace PowerPointu 2007 do formátu pdf.pdf (1,2 MB)
  2. ŽALOUDEK, František: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech – příklad fotoalba v PowerPointu 2007 • Ke stažení: VM 009 - Fotoalbum Paříž v detailech.pdf (3 MB) – presentace - 30 snímků – formát pdf
  3. ŽALOUDEK, František:  VM 007 - Základní výukové materiály pro PowerPoint 2007 (na webových stránkách školy)


Domácí úkol

  • Vytvořte si soubor s vybranými vlastními fotografiemi a zkuste si vytvořit vlastní fotoalbum i s texty v PowerPointu 2007
  • Vyzkoušejte si několikrát uložení vlastní presentace do formátu pdf, do formátu pdf - 6 obrázků. Tento postup se pro vás musí stát rutinní.
  • Pozor: Vlastní vytvořenou presentaci pořád uchovávejte ve formátu PowerPointu 2007, tj. pptx. Hodí se pro další úpravy a aktualizace.  
     

Presentace v systému SCRIBD

Presentaci VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum pro presentaci.pdf (2,3 MB) s 20 snímky je možné si prohlédnout v systému SCRIBD
Speciální možnost představuje celoobrazovkový režim (Fullscreen) z něhož se vrátíte na webovou stránku po zmáčnutí klávesy Esc

 

VM 010 - Jak vytvořit fotoalbum pro presentaci