Vlastivědný zájezd - SOOS a hrad Vildštejn - květen 2018

 Vlastivědný zájezd - SOOS a hrad Vildštejn - květen 2018

 Vlastivědný zájezd - SOOS a hrad Vildštejn

 

    Na začátku května ZŠ v Dolní Bělé opět pořádala „Vlastivědný zájezd“. Velmi rádi jsme se s několika žáky ze 3., 6. a 7. tříd připojili. 

    Vyrazili jsme časně ráno a jeli rovnou až na Chebsko. Tam jsme navštívili hrad Vildštejn ve Skalné. Přivítala nás hradní paní (nebo spíše slečnaJ) v krásném kostýmu a vzala nás na prohlídku do hradního sklepení, královského sálu a také na výstavu hasičských vozů, žebříků či uniforem. Odvážlivci také zašli do hradního vězení a nakonec skončili u soudu (viz foto). 

    Poté jsme se prošli po SOOSU, což je národní přírodní rezervace. Tam vyvěrají minerální prameny a doznívají vulkanické činnosti. Velmi pěkná byla prohlídka přírodopisné expozice s mnoha vycpaninami. 

 

    Krása motýlů nás upoutala v „Motýlím domě“ asi 2 km od Františkových Lázní. Kromě sbírky i cizokrajných motýlů v přízemí nám v patře létala spousta živých motýlků nad hlavami. Bylo krásné je v tichosti pozorovat. 

    Poslední zastávka byla v nám již známých Františkových Lázních. Než jsme došli na kolonádu ochutnat další minerální prameny, zastavili jsme se na rozhledně Salinburg na kraji města. Pak už následovalo opravdové korzování kolonádou. 

    Domů jsme se vrátili navečer s mnoha zážitky a drobnými dárky nakoupenými pro rodiče nebo i získané v bohaté tombole, která neodmyslitelně patří ke zpestření zpáteční cesty autobusem. Děkujeme za krásný den .

                                                                                                     
Ivana Kozlíková