Vlastivědný zájezd - 29. 9. 2018

Vlastivědný zájezd - 29. 9. 2018

Vlastivědný zájezd
 

     Již několik let jezdí žáci naší školy na „Vlastivědné zájezdy“, které pořádá ZŠ v Dolní Bělé. Dobrovolníci z 2.-8. tříd, kteří rádi cestují, se těší na dva výjezdy v každém školním roce. Jeden se koná vždy na jaře a druhý na podzim. A ten se právě na konci září uskutečnil.  A protože jsme si slíbili cestování po lázních, nesl se i tento „vlasťák“ v duchu lázeňském.

     Tentokrát jsme se vypravili do méně známých lázní v obci Kyselka, které také někdo může znát pod jejich starším názvem Kysibl. Nachází se tam Otův pramen, který je znám spíše jako Mattoniho minerálka. Navštívili jsme tam nedávno zrekonstruované Mattoniho muzeum, jehož prostory dříve sloužily jako stáčírna minerální vody. Jeho expozice nabízí mnoho historických dokumentů a exponátů (skleněné lahve, etikety, sochy…), ale také moderní animované projekce. 

Poté jsme se prošli naučnou stezkou s několika zastaveními či vyhlídkami a samozřejmě jsme si slavný pramen ochutnali. Krásný byl pohled na uměle vytvořený Mattoniho vodopád, který si sám podnikatel nechal vystavět.

     Další zastavení bylo ve městě Ostrov, kde jsme měli zajištěnou prohlídku kostela a dvou kaplí. Paní průvodkyně zde velmi pěkně nastínila historii těchto krásných staveb a dětem přiblížila život v době baroka ( mluvila o oblékání, o tom z kolika chodů a z čeho se skládal jídelníček a také např.o vzdělávání ). 

    Po procházce zahradami kolem zámeckého areálu nesměla chybět návštěva cukrárny a nakonec „ odpočinek“ na dětském hřišti s trampolínou, prolézačkami a lanovou dráhou.

     Při zpáteční cestě žáci v autobusu stihli vyřešit dva rébusy, pomocí otázek a odpovědí si shrnuli nově získané informace a proběhla také tradiční tombola.

     Domů jsme přijeli večer nejen s mnoha zážitky z krásně prožitého dne, ale i s mnoha novými vědomostmi a dárečky buď nakoupenými po cestě, nebo získanými z bohaté tomboly.

    Myslím, že mohu za všechny jednohlasně prohlásit: „ Už teď se těšíme na další vlastivědný zájezd !!!“J.                                                                                                                 

Mgr. Ivana Kozlíková