Vlastivědný zájezd – Kdyně, Domažlice – 23. 9. 2017

Vlastivědný zájezd – Kdyně, Domažlice – 23. 9. 2017

Vlastivědný zájezd – Kdyně, Domažlice – 23. 9. 2017

 

    23. září v sobotu jsme opět společně se ZŠ v Dolní Bělé vyrazili na „Vlastivědný zájezd“.  Za ranních chladnějších hodin jsme vyjeli do okolí Kdyně a Domažlic. Právě v Kdyni se konala první zastávka. Navštívili jsme zde Příhraniční muzeum, které sídlí v budově, jež kdysi sloužila jako textilní výrobna. Je zde expozice zaměřená na dávnou minulost (pravěká chýše, pohřební mohyla), vojenské bitvy, řemeslnou výrobu, zemědělství aj. Dále jsme zajeli na nedalekou zříceninu hradu Rýzmberk. Byl založen ve 13. stol. Přístupná je kamenná věž s cimbuřím, která slouží jako rozhledna. Protože se krásně vyčasilo, naskytl se nám nádherný pohled na Šumavu, Domažlicko a Český les. Jelikož je zdolávání rozhleden (a počítání schodůJ) naše velká záliba, zajeli jsme ještě na Koráb, který stojí na stejnojmenném vrcholu v Chrudimské vrchovině. Stará stavba byla přestavěna do podoby trojboké gondoly, ze které se rozhlédnete po vyšlapání 144 schodů. Odtud je možné zahlédnout i Alpy. Protože nám počasí přálo i nadále, zastavili jsme se v Domažlicích na náměstí (utratit nějakou korunu) a protáhnout tělo na nám známém dětském hřišti. Ke konci zájezdu jsme se přenesli do doby husitské. Nad vesnicí Kout na Šumavě jsme si prohlédli Gloriet Klobouk, který v dřevěné podobě z dob romantismu sloužil šlechtě k odpočinku. Klobouk je nyní nově zrekonstruován. Váže se k němu též pověst, kdy kardinál Cesarini právě v těchto místech při prohrané bitvě s husity odhodil svůj klobouk a utekl. Poslední zastávkou byl téměř nový památník Kalich na vrchu Baldově. Ten také připomíná vítěznou bitvu husitů nad křižáky. Kalich byl odhalen v r.2015, měří 6 m, váží 50 tun a je složen ze 31 žulových prstenců. Při zpáteční cestě se v autobusu losovala tradiční tombola, ve které na každého čekalo malé překvapení. Máme velkou radost, že jsme mohli přivítat několik nových účastníků zájezdu ze 3. tříd, kteří se jistě s námi budou těšit na další jarní vyjížďku po naší vlasti.

 

                                                                                                                    Ivana Kozlíková