Vlastivědný zájezd - 25. září 2010

    V měsíci září nám ZŠ Dolní Bělá nabídla možnost zúčastnit se spolu s nimi jejich tradičního již 29. vlastivědného zájezdu. Z naší školy se přihlásilo 10 žáků ze 2. - 6. tříd. Vyrazili jsme v sobotu 25.9. ráno směrem na Rokycany. V autobusu jsme všichni obdrželi mapu vytyčené trasy s mnoha obrázky míst, která na nás ten den čekala.

    V Rokycanech jsme navštívili Vojenské muzeum na demarkační čáře - viz obrázek. Především kluci byli veškerou technikou nadšeni (většina vozidel je i pojízdných). Když dostali od průvodce nabídku vlézt do vojenského bungru, ani na chvíli neváhali a rázem se z nich stali vojáci.

     Další zastávka byla v bývalém vězeňském táboře"Vojna" u Příbrami, kde jsme zdolali nedávno vybudovanou rozhlednu s výhledem na celý areál.

 

 

       V Příbrami jsme ještě zavítali na Svatou Horu, na kterou jsme přišli po 365 schodech, abychom si prohlédli krásnou bohatě zdobenou baziliku, jedno z nejposvátnějších poutních míst Čech.


 

    A už nás čekala jen poslední zastávka ve Vysoké u Příbrami, tam je místo, kde komponoval skladatel Antoním Dvořák. I když už začínalo poprchávat, park se zámečkem i přilehlý les jsme náležitě prozkoumali.