Velikonoce 2019 ve 3.A - duben 2019

Velikonoce 2019 ve 3.A - duben 2019

Velikonoce 2019 ve 3. A

 
    Velikonoce, největší Svátky jara, které bývaly v minulosti významnější než Vánoce a které jsou a byly nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve, jsme si připomněli i ve třídě 3. A. Povídali jsme si o jejich historickém původu - o umučení a vzkříšení Krista a o jeho zmrtvýchvstání. Řekli jsme si, jak si mohou žáci vypočítat, kdy Velikonoce v každém roce budou, neboť se mohou slavit mezi 22. březnem a 25. dubnem. A jak se to zjistí? Jednoduše. Velikonoce se vždy slaví po jarní rovnodennosti, vždy první neděli po jarním úplňku. Připomněli jsme si také, co znamená předvelikonoční půst, který trvá 40 dní. Začíná Popeleční středou a trvá do Velikonoční neděle. Co to vlastně půst znamená? Lidé se v dřívějších dobách omezovali v jídle ale také i v zábavách – byly zakázané společenské zábavy, svatby a zpěv. Povídali jsme si i o názvech jednotlivých postních nedělích – dětem se nejvíce líbily názvy Kýchavá, Smrtná i krásný název Květná. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový, kde i každý den má svůj název a v každý tento den se něco konkrétního dělalo. Tak např. v pondělí (Modré) a v úterý (Žluté) se uklízelo. Další názvy jsou poměrně známé – Škaredá středa, kdy se nikdo nesměl na nikoho mračit, jinak se bude mračit po celý rok či Zelený čtvrtek, kdy se připravovalo jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin. Seznámili jsme se i s tím, že právě ve čtvrtek odletěly zvony do Říma a místo nich chodily chlapci po vsích s řehtačkami, klapačkami a jinými hlučivými nástroji či že na Velký pátek se nesmělo prát prádlo, že se nesmělo od někoho si něco půjčovat, že se lidé i dobytek omývali ve studené vodě v potoce, aby nebyli nemocní, že se nesmělo hýbat se zemí, např. orat – čímž se projevovala úcta k zemi a i o dalších zvycích těchto dní. Žáky však nejvíce zajímalo barvení kraslic a šupání spleteným vrbovým proutím – tradice velikonoční pomlázky. Po Velikonočních prázdninách jsme si právě o těchto zvycích povídali – kdo koho vyšupal a co za vyšupání dostal. Nejčastěji to v dnešní době jsou cukrovinky a peníze. Žáci si do třídy přinesli i jednotlivé symboly Velikonoc – kraslice, řehtačky, velikonočního zajíčka, pomlázku a další. Samozřejmě jsme se s nimi i vyfotili. Podívejte se na naše fotky a užívejte si s námi sváteční náladu a jarní probouzení přírody.

                                                            Zapsala: Mgr. Havlenová