Veletrh nápadů učitelů fyziky

Veletrh nápadů učitelů fyziky

Veletrh nápadů učitelů fyziky

• Na stránkách Katedry didaktiky fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
• Veletrh nápadů učitelů fyziky je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.
• K dispozici je vám:

Veletrh 2008 (13. ročník) – Plzeň

Sborník toho nejlepšího z veletrhů 1-12
 

Sborník toho nejlepšího z veletrhů 1-12 
Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání - Pro učitele fyziky a nejen pro ně …

Mechanika pro ZŠ

Mechanika plynů a kapalin pro ZŠ

Termodynamika a molekulová fyzika pro ZŠ

Elektřina a magnetismus pro ZŠ

Optika pro ZŠ

Kmitání a vlnění pro ZŠ

Akustika pro ZŠ

Vlastnosti materiálů pro ZŠ

Na hranicích fyziky pro ZŠ

Hry a hračky pro ZŠ

 

Kolekce pokusů pro ZŠ

 

Ostatní pro ZŠ

Rejstřík