Věk strávníka a skupina strávníka

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

 

VĚK STRÁVNÍKA A SKUPINA STRÁVNÍKA

 


Vážení zákonní zástupci žáků,

informujeme Vás o stanoveném postupu zařazování dětí do cenových kategorií, který se řídí vyhláškou 107/2005 sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

 

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

1.            Strávníci do 6 let

2.            Strávníci  7 – 10 let

3.            Strávníci 11 – 14 let

4.            Strávníci 15 a více let

 

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

 

Období školního roku

Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:

1) Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího kalendářního roku. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník musí být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci !

 

V Kaznějově dne 1. 9. 2014                         

Mgr. Hana Patrichiová, ředitel školy v.r.