Vánoční výstavka prací žáků ZŠ – „Děti pomáhají dětem" - 7. 12. 2017

Vánoční výstavka prací žáků ZŠ – „Děti pomáhají dětem" - 7. 12. 2017

Vánoční výstavka prací žáků ZŠ – „Děti pomáhají dětem“

 

    
Jako každý rok i v letošním školním roce pořádala naše škola předvánoční prodejní výstavku výrobků našich žáků určenou široké veřejnosti z řad rodičů i ostatních občanů Kaznějova. Výtěžek z této akce je zasílán na sbírkové konto NROS .

    Tato výstavka probíhala v pondělí  4.12.2017 při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku u MěÚ Kaznějov ve stánku, který nám každoročně půjčuje Sbor místních hasičů, kterým patří náš dík za dlouholetou spolupráci, a ve dnech 6. – 7.12.2017  v prostorách vestibulu základní školy.

    Nejúspěšnějším a nejznámějším počinem Nadace rozvoje občanské společnosti je  Pomozte dětem – dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který spravuje ve spolupráci s Českou televizí. Tento již dvacet let fungující projekt přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice a dle dlouhodobých průzkumů agentury STEM jde o nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírku v naší zemi.

Hlavní cíle sbírkového projektu:                                                                                                                         

  • zvýšená kvalita života dětí
  • rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace
  • fungující rodina nebo alternativní rodinné modely

Charakteristika sbírkového projektu:

Děkujeme :

•  všem pedagogickým pracovníkům, kteří se svými žáky přispěli svými výrobky

•  všem dětem a jejich rodičům, kteří vyráběli výrobky i doma

•  místnímu hasičskému sboru za výpomoc a dlouholetou spolupráci

•  pracovníkům MěÚ za dovoz a odvoz výrobků