Vánoční besídka ve 3.B - 13. 12 . 2017

Vánoční besídka ve 3.B - 13. 12 . 2017

Vánoční besídka ve 3. B


    Jako již každým rokem, připravujeme s dětmi v naší třídě tradiční vánoční besídku. Pokaždé, když děti dojdou do 3. třídy, nesmí v naší besídce chybět kromě pásma básniček, zimních písniček a vánočních koled nějaká pohádka .

    V letošním roce jsme nacvičili pohádku O kouzelné betlémské hvězdě. Kromě dramatizace pohádky nás čekala také výroba kulis a nácvik písniček, které jsme do děje vložili.

    Besídka pro rodiče, babičky a jiné rodinné příslušníky se konala 13.12. a všichni jsme si ji náramně užili. Děti se svých rolí v pohádce ujaly naprosto úžasně, hrály přirozeně a sklidily obrovský úspěch. Celé pásmo jsme ukončili posezením s rodiči, spojené s malým pohoštěním pro rodiče i děti, zazpívali jsme si společně koledy i spoustu jiných písniček a strávili jsme tak krásné předvánoční odpoledne ve 3. B :-) .

 

Edita Beranová