Vánoční besídka 2.A – 20. 12. 2018

Vánoční besídka 2.A – 20. 12. 2018

Vánoční besídka 2.A – 20. 12. 2018

 

    Dne 20.12.2018 jsme měli v naší třídě 2.A vánoční besídku pro rodiče. Nacvičili jsme společně vánoční a zimní básničky, písničky, některé i s vlastním hudebním doprovodem. Emička Kloudová, Andrejka Hamzová a Marianka Skalová předvedly své umění na hudební nástroj na harmoniku a zobcové flétny. Na závěr kulturního pásma jsme rodičům společně i s paní učitelkou zatančili společně nacvičenou choreografii na vánoční píseň od Mariah Carey. Jako doplněk měl každý z nás vánoční čepici a taneček jsme si náramně užili. Po předvedení všeho, co jsme se naučili, přišlo na řadu občerstvení a společné vyrábění vánočních svícnů . K dispozici jsme měli svíčky, nařezanou kulatinu, větvičky a spoustu přízdob, kterými jsme si vyzdobili ty nejkrásnější svícny!

Mgr. Iva Zelenková