Ústava České republiky

Ústava České republiky

 

• Ke stažení : Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v aktualizovaném znění - pdf)
• Zdroj : Ústava České republiky – server Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
(kompletní aktualizované znění)Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně

 

 

Preambule

 

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

Ke stažení

Užitečné freewarové programy

  Perfektní freewarové programy vhodné pro školu i osobní užití (vyzkoušené a vždy v aktuální verzi) Užitečné doplňky a aplikace pro systém • Adobe Reader 8.1.2 CZ (25 MB) - Freeware – naprosto nezbytný program pro čtení dokumentů ve formátu pdf lokalizovaný do češtiny a s rozsáhlou českou...