Úřední informace o Kaznějově

Úřední informace o Kaznějově

 

Město Kaznějov (na Portálu veřejné správy i se seznamem úřadů s působností pro město Kaznějov) – Další statistické informace
Seznam úřadů s působností pro město Kaznějov

Pozn.: V seznamu úřadů nejsou uvedeny úřady s celostátní působností. Naleznete je na stránce všech druhů úřadů.

Další odkazy a informace
Kaznějov na serveru statnisprava.cz : Správní úřady s působností pro město Kaznějov • Městský úřad Kaznějov - agendy • Obec s pověřeným obecním úřadem: Plasy • Obec s rozšířenou působností: Kralovice
Kaznějov – na serveru Města a obce on-line - Důvod a způsob založení : Město Kaznějov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb.. K 1.11.1997 byl jmenován předsedou poslanecké sněmovny městem.
• Kaznějov na portálu územních samospráv ePUSA •  Data města na portálu ePUSA

Kaznějov - Obce Plzeňského kraje se schválenou územně plánovací dokumentací
Kaznějov – Český statistický úřad - PLZEŇ (informace)
Město Kaznějov na serveru mozek.cz