Úřední deska

Úřední deska

Základní škola Kaznějov,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

 

Úřední deska základní školy

Adresa školy                                

 • Školní ulice č. 479, Kaznějov
 • PSČ : 331 51
IČO 606 110 14
Telefony
 • 373 332 126 …….. ředitelna , ekonomka
 • 373 332 329 …….. zástupce ředitele + FAX
 • 373 332 285 …….. správce budov
 • 721 464 810 …….. plavecké středisko
 • 373 332 470 …….. školní jídelna
 • 606 347 562 ......... školní družina
e – mail zskaz@kaznejov.cz
Webové stránky https://zskaznejov.webnode.cz
Vedení školy
 • Mgr.Tomáš Korelus  ….....…. ředitel školy
 • Mgr. Naděžda Pluhařová ..... zástupce ředitele
 • Bc. Dana Šofferová ……...... ekonomka
 • Pavla Šoltýsová …….…....... vedoucí školní jídelny
 • Mgr. Václava Vitoušová …... výchovný poradce
Zřizovatel školy Město Kaznějov, Ke Škále 220