Učitelské noviny - odkazy

Učitelské noviny - odkazy

Učitelské noviny 

Vybrané stránky s odkazy : 
učebnice 
• právní poradna 
odkazy (velké množství odkazů z oblastí : Placené odkazy • Státní správa • Parlament • Samospráva • Věda a výzkum • Ústavy a agentury • Odbory • Adresáře škol • Školské asociace a zájmová sdružení • Studentská sdružení • Vzdělávání • Mládež • Sociálně patologické jevy • Diskusní témata • Média 
předmětové stránky  (odkazy z předmětů : Český jazyk • Cizí jazyky • Angličina • Francouzština • Němčina • Latina • Matematika • Fyzika • Chemie • Přírodověda • Environmentální výchova • Zeměpis • Dějepis • Občanská výchova • Výtvarná výchova • Hudební výchova • Tělesná výchova 
školské předpisy : Vyhlášky • Nařízení vlády • Zákony : Školský zákon • Zákon o pedagogických pracovnících • Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání • - Zákon o poskytování dotací soukromým školám • Zákon o výkonu ústavní výchovy 
další vzdělávání 
• prezentace škol 
nástěnka