Učíme se přemýšlet o Evropě - eLearningový kurz

Učíme se přemýšlet o Evropě - eLearningový kurz

eLearningový kurz Učíme se přemýšlet o Evropě (Scio, o.p.s. )

• Cílem kurzu je napomoci učitelům středních škol s výukou Evropské unie.
• Kurz byl vytvořen z grantu Úřadu vlády ČR (2005)
• 10 lekcí – každá lekce má strukturu : Přehled hodiny • Výukové cíle • Icebreaker • Zahřívací kolečko • Hlavní aktivita • Diskuse
 

Obsah kurzu
 

Co je to EU?
Společná historie evropských národů 
Kdo jsou naši sousedé 
Evropská ústava pro a proti 
Euro 
Kulturní centrum Evropy 
EU a její vztah k okolnímu světu 
Evropský žargon 
Evropská unie 
Evropa a student

Ukázka části 1. lekce