Účast žáků školy v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, do kterého je zapojena SŠ Horní Bříza, v letošním školním roce

 Účast žáků školy v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji,  do kterého je zapojena SŠ Horní Bříza, v letošním školním roce

V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a do kterého je zapojena SŠ Horní Bříza se i v letošním školním roce 2014/2015 čtyři  žáci naší školy přihlásili do technického kroužku Kamnář organizovaný SŠ Horní Bříza. Tento i další technické kroužky jsou organizovány v rámci klíčové aktivity „Technické a řemeslné kroužky pro žáky základních škol“. Kroužek bude probíhat po celý školní rok v úterý odpoledne.

Dvě žákyně naší školy využily také možnosti zúčastnit se příměstského tábora,  který  se konal poslední říjnový týden od 27.10. do 31.10.2014. Dopoledne zapojení žáci pracovali v odborných dílnách pod vedením mistrů odborného výcviku, kde získávali praktické dovednosti a zkušenosti.

Každé odpoledne byl pro ně připraven zajímavý program. V pondělí byli na vycházce v okolí Horní Břízy, prošli kolem lomů do vesnice Vísky, kolem jízdárny na zámku Vísky, absolvovali část NS kolem Víseckého rybníka. V úterý navštívili Techmánia science centrum v Plzni, prohlédli si magický kolotoč na náměstí, upravenou Mlýnskou strouhu a z budovy Business Centra Bohemia, nejstarší výškové budovy v Plzni z roku 1924, místně známé  také jako „mrakodrap“, se porozhlédli po plzeňských dominantách.

     
Ve středu strávili odpoledne hrou na bowlingu v Třemošné, ve čtvrtek je odpoledne čekala přednáška profesionálního hasiče a záchranáře pana A.Macka s nácvikem resustitace a prohlídkou záchranářského baťohu. Po večeři žáci mohli využívat jednak místní tělocvičnu, posilovnu nebo hráli deskové hry ve společenské místnosti.

Zúčastněným žákům se na příměstském táboře líbilo, získali spoustu nových pracovních zkušeností a návyků, navázali mezi sebou nová přátelství, více se seznámili s prostorami SŠ Horní Bříza. Zapojení do činnosti v kroužcích a účast na táboře mnohým z nich pomůže v rozhodnutí o volbě budoucí SŠ.


Zpracovala: Mgr.N.Pluhařová