Třídní učitelé ve šk.r. 2010/2011

Třídní učitelé ve šk.r. 2010/2011

Třídní učitelé ve školním roce 2010/2011

 

třída třídní učitelé
1.A Mgr. Šteflová Hana
1.B  Mgr. Sajnerová Libuše
2.A Mgr. Kozlíková Ivana
2.B Mgr. Beranová Edita
3.A Mgr. Havlenová Zdeňka
3.B Mgr. Patrichiová Hana
4.A Mgr. Houbová Vladimíra
4.B Mgr. Kloučková Marie
5.A Mgr. Šimlová Eva
5.B Bc. Barbořáková Ilona
Speciální třída Mgr. Záturová Pavla
6.A Mgr. Lavičková Radka
6.B Mgr. Brejníková Jiřina
7. Mgr. Pluhařová Naděžda
8.A Mgr. Jeníčková Daniela
8.B Mgr. Mašková Milena
9. Mgr. Korelus Tomáš
Výchovný poradce ZŠ ( volba povolání ) Mgr. Vitoušová Václava
Vedení školní matriky Mgr. Divišová Anna
Manažer projektu v rámci Operačního programu programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EU            
Mgr. Patrichiová Hana