Třídní učitelé ve šk. roce 2008/2009

Třídní učitelé ve šk. roce 2008/2009

Třídní učitelé ve školním roce 2008/2009

třída třídní učitelé
1.A Mgr.Havlenová Zdeňka
1.B Mgr.Patrichiová Hana
2.A Mgr.Šteflová Hana
2.B Mgr.Špačková Eva
3.A Mgr.Kozlíková Ivana
3.B Mgr.Beranová Edita
4.A Mgr.Sajnerová Libuše
4.B Mgr.Houbová Vladimíra 
5. Mgr.Šimlová Eva
Praktická I. Mgr.Záturová Pavla
6.A Mgr.Jeníčková Daniela
6.B Mgr.Mašková Milena
7. Mgr.Korelus Tomáš
8.A Mgr.Pluhařová Naděžda
8.B Mgr.Brejníková Jiřina
9.A Mgr.Vitoušová Václava
9.B Mgr.Lavičková Radka
Výchovný poradce ZŠ ( volba povolání ) Mgr.Václava Vitoušová